Audiodeskrypcja sztuki współczesnej

Warsztaty
Termin i miejsce wydarzenia:

  1. • 21.09.2019 (sobota), godz. 10:00
  2. • 22.09.2019 (niedziela), godz. 10:00

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2
ul. Strajku Dokerów 5
80-544 Gdańsk – Nowy Port
Wstęp wolny, obowiązują zapisy:
E-mail: n.etush@laznia.pl
Tel. 518-240-845


 

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia zaprasza na szkolenie z pisania audiodeskrypcji obiektów sztuki współczesnej. Warsztaty pozwolą nabyć podstawową wiedzę dot. sytuacji osób z niepełnosprawnościami wzroku i ich odbioru obiektów prezentowanych w muzeach i galeriach. Spotkanie dedykowane jest pracownicom i pracownikom muzeów, galerii, instytucji zajmujących się działalnością wystawienniczą oraz osobom zainteresowanym udostępnianiem kultury osobom niewidomym.
Podczas szkolenia omówione zostaną również podstawy wiedzy na temat rodzajów niepełnosprawności wzroku i savoir vivre’u względem osób z niepełnosprawnościami, wytyczne dot. przygotowania wystawy dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.
Szkolenie będzie zawierać elementy warsztatowe – uczestnicy i uczestniczki będą pisać własne teksty AD różnych gatunków sztuki współczesnej.
Prowadzenie: Rafał Lis
Historyk sztuki, animator i społecznik. Aktywista na rzecz dostępnej kultury i sztuki. Edukator, koordynator dostępności oraz koordynator projektów w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.