„Wyborczy rentgen z Fundacją Mir” – Koalicja Obywatelska

To już kolejny czwartek z „Wyborczym rentgenem”. Dziś pod lupę bierzemy program wyborczy Koalicji Obywatelskiej, w skład której wchodzą PO, .N iPL, Zieloni.
A oto wyborcze propozycje dla niepełnosprawnych:

WSPARCIE W NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  1. • Likwidacja pułapki rentowej
  2. • Takie same zasiłki dla opiekunów dzieci i dorosłych
  3. • Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne i bezpłatne leki

Światbezbarierdlaosóbzniepełnosprawnościami musi się zacząćodusuwaniabarierprawnych. Dlatego Koalicja Obywatelska zniesie tzw. pułapkę rentową. Obecnie rentę zawiesza się częściowo po przekroczeniu 70% średniej pensji krajowej przez zarabiającego rencistę, a zawieszenie całej renty następuje powyżej 130% średniej krajowej. Zniesienie ograniczeń pozwoli zachować rentę w pełnej kwocie i zwiększy motywację do poszukiwania stałego zatrudnienia przez rencistów, którzy mogą dorabiać. Tym samym zdecydowanie poprawi się sytuacja materialna osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie Koalicja Obywatelska wykona wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. stanowiący, że opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami powinni dostawać zasiłki nie mniejsze niż opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ ich sytuacja i wyzwania są identyczne.
Powstanie klarowny system wspierania przez państwo pozarządowych programów aktywizacyjnych i projektów wspierających osoby z niepełnosprawnością. Państwo pomoże wyjść z czterech ścian niepełnosprawnym Polkom i Polakom – powstanie prosty w obsłudze system informacji o możliwej pomocy finansowej i rzeczowej. Chcemy również wprowadzić dla osób z niepełnosprawnościami bezpłatne turnusy rehabilitacyjne przynajmniej raz w roku oraz dostęp do pakietu darmowych leków.

WSPARCIE DLA NIESAMODZIELNYCH

  1. •    Wprowadzenie kategorii niesamodzielności
  2. •    Centra rehabilitacji i dziennego pobytu dla osób starszych
  3. •    System orzecznictwa, który pozwala skutecznie pomóc

Obecnie jesteśmy w stanie określać np. stopień niepełnosprawności, ale poza niepełnosprawnością istnieje niesamodzielność, np. z powodu wielu chorób neurologicznych czy po prostu dlatego, że seniorowi brakuje sił, by wykonać codzienne czynności. Koalicja Obywatelska chce wprowadzić w Polsce jasne reguły określania stopnia niesamodzielności, aby państwo zaczęło wreszcie brać na siebie współodpowiedzialność za realne problemy osób starszych oraz zaczęło finansować pomoc seniorom i ich rodzinom. System czeków opiekuńczych nie pomija faktu, że niesamodzielność, choć nie jest kalectwem, może wyłączyć z życia, a więc wymaga większych nakładów finansowych ze strony seniora i jego bliskich, by do tego nie dopuścić. To element naszej polityki prorodzinnej.
Bardzo ważne w naszym programie jest również stworzenie sieci centrów rehabilitacji seniorów oraz domów dziennego pobytu i opieki nad osobami starszymi. Podeszły wiek nie może wykluczać i uniemożliwiać kontakt ze światem.