500 plus dla niepełnosprawnych – w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy

Źródło: Sejm RP


 

17 lipca rozpoczęło się 84. posiedzenie Sejmu. Pierwszego dnia obrad posłowie pracowali m.in. nad projektem wprowadzającym dodatek 500 zł miesięcznie dla dorosłych osób niepełnosprawnych będących w najtrudniejszej sytuacji. Otrzymają one dodatek w wysokości 500 złotych. Dyskusję nad projektem rozpoczęło wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Dokument w imieniu rządu zaprezentował Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nad projektem będzie pracować Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
Na tym samym posiedzeniu Sejm w II czytaniu rozpatrzył rządowy projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Nowe przepisy mają poprawić dostępność podmiotów publicznych i umożliwić osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z usług publicznych w sposób możliwie samodzielny. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Jerzy Polaczek. Sejm przystąpi do III czytania projektu ustawy w bloku głosowań.
Posłowie dyskutowali również o zmianach w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Proponowane rozwiązania mają ograniczyć nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawił poseł Grzegorz Matusiak. Sejm skierował projekt do ponownego rozpatrzenia przez Komisję.