500 plus dla niepełnosprawnych. Prezes ZUS: pierwsze wypłaty w listopadzie

Źródło: biznes.radiozet.pl / Piotr Drabik


 

Od 1 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie rozpatrywał wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych. Jak podała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, „pierwszych decyzji o przyznaniu świadczenia uzupełniającego można się spodziewać w listopadzie”.
500 plus dla niepełnosprawnych zostało zapowiedziane w maju tego roku przez premiera Mateusza Morawieckiego.
Z kolei w środę Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Przewidują one, że świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł.

500 plus dla niepełnosprawnych — od kiedy?

Prezes ZUS poinformowała, że przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenie uzupełniające Zakład formalnie rozpocznie od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 października.
– Proszę pamiętać, że pozostało niewiele czasu. Dziś mamy już początek sierpnia. Mogę jednak zagwarantować, że nie będziemy odrzucać wniosków złożonych we wrześniu, przed wejściem w życie nowego prawa. Rozpatrywanie wniosków rozpoczniemy natomiast w terminie ustawowym, czyli w październiku. Natomiast pierwszych decyzji o przyznaniu świadczenia uzupełniającego można się spodziewać w listopadzie – powiedziała.
Przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia ZUS będzie musiał zweryfikować, czy dana osoba ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podobnie jak inne instytucje do tego powołane, wydaje orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji i przepływ informacji jest tu zapewniony. Jednak ze względu na skalę zadania nowa ustawa będzie dużym wyzwaniem dla tych instytucji.
PROF. GERTRUDA UŚCIŃSKA, PREZES ZUS

Z szacunków ZUS wynika, że do nowego świadczenia uprawnionych będzie ok. 850 tysięcy osób.
Około 600 tys. z nich zostanie skierowanych na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali, czy są niezdolni do samodzielnej egzystencji.

Takie orzeczenie to warunek niezbędny do uzyskania świadczenia. Przygotowujemy już także naszych pracowników do obsługi nowego rodzaju świadczeń. Opracowujemy wytyczne dla naszych jednostek terenowych. Jednak zmiany w systemie informatycznym muszą bezwzględnie poczekać na ostateczne przegłosowanie, a najlepiej podpisanie i opublikowanie ustawy. Zakup usług informatycznych, zwłaszcza w sektorze publicznym, to długa i kosztowna procedura. Takie zamówienie musi być zgodne z nowym prawem. Na 1 października będziemy jednak w pełni przygotowani do wdrożenia nowych przepisów.
PROF. GERTRUDA UŚCIŃSKA, PREZES ZUS

Zakład będzie też weryfikował wysokość pobieranych już przez wnioskodawcę świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
– Co do badania kryterium dochodowego, przypomnę, że w tej kwestii mamy spore doświadczenie. Weryfikujemy już bowiem oświadczenia o dochodach w przypadku innych świadczeń, np. wcześniejszych emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent socjalnych oraz wprowadzonego od marca br. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego – podkreśla prezes ZUS.
Prof. Uścińska zapewnia, że ZUS już od dłuższego czasu przygotowuje się do wdrożenia nowych przepisów prawa.
– Choć teoretycznie powinniśmy rozpoczynać prace wdrożeniowe dopiero w momencie uchwalenia przepisów, to w praktyce Zakład nie może sobie pozwolić na czekanie z założonymi rękami na ostatnią chwilę. Działamy profesjonalnie – powiedziała.
Prof. Uścińska zapewnia, że Zakład ma środki na obsługę wypłaty świadczeń uzupełniających.

500 plus dla niepełnosprawnych — dla kogo?

Rząd szacuje, że łączny roczny koszt wprowadzenia świadczenia uzupełniającego to około 4,5 mld zł.
Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.
O świadczenie uzupełniające będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).
Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.