MIiR: Ustawa #DostępnośćPlus – jutro głosowanie

Źródło: inf. pras.


 

W środę odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, którą w skrócie nazywamy ustawą #DostępnośćPlus. Projekt przeszedł do trzeciego czytania bez poprawek. Na jutro zaplanowano głosowanie.
To pierwsza w historii ustawa, która w tak kompleksowy sposób podejmuje tematykę dostępności, przede wszystkim dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Przypominamy kilka najważniejszych rozwiązań w projekcie:
Instytucje publiczne, na przykład urzędy, szkoły, uczelnie, placówki służby zdrowia, będą musiały zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną (m.in. windy, podjazdy, specjalne oznakowanie)
Uruchomiony zostanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą działania na rzecz dostępności
Organizacje pozarządowe oraz prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat potwierdzający, że spełniają wymagania dotyczące dostępności
Będzie można złożyć skargę na brak dostępności, a najbardziej oporni zapłacą grzywnę
Rządowym koordynatorem dostępności będzie Minister Inwestycji i Rozwoju. Wesprze go Rada Dostępności.