Żory: Bezpłatne badania zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem (AMD) oraz ocznych powikłań cukrzycy

Na zlecenie Urzędu Miasta Żory badania przeprowadzało będzie Śląskie Centrum Leczenia Oczu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrężnej 11 w Żorach. Z darmowych badań mogą skorzystać osoby, które mieszkają na stałe lub czasowo w Żorach oraz:

  1. – ukończyły 50 lat życia, jeżeli ostatnie badanie okulistyczne było wykonane 12 miesięcy wstecz,
  2. – są chore na cukrzycę lub ze stwierdzoną nietolerancją glukozy, jeżeli ostatnie badanie okulistyczne było wykonane 6 miesięcy wstecz i wykazało zmiany na dnie oka,
  3. – są chore na cukrzycę lub ze stwierdzoną nietolerancją glukozy, jeżeli ostatnie badanie okulistyczne było wykonane 12 miesięcy wstecz.

Z badań można skorzystać w siedzibie Śląskiego Centrum Leczenia Oczu Sp. z o.o. przy ul. Okrężnej 11 w terminie do 30 listopada 2022 r. Wcześniej należy zarejestrować się telefonicznie pod numerem (32) 469-60-31 lub 516-896-929. Rejestracja czynna  od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 20:00.
Badanie wykona lekarz okulista, technik lub osoba do tego przeszkolona. Następnie wynik badania zostanie oceniony przez lekarza okulistę, który przekaże go pacjentowi, łącznie z sugestiami co do dalszego postępowania.


 

Źródło: UM Żory