Trzysta gmin w Polsce otrzyma dofinansowanie na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Trzysta gmin w Polsce otrzyma dofinansowanie na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. Natomiast w 82 gminach dodatkowe środki zwiększą na miejscu dostępność specjalistycznych usług opiekuńczych.
W sumie gminy otrzymają 31,5 mln zł, z tego prawie 4 mln zostaną przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są to środki z nowego programu. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019”, który realizowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Dzięki programowi gminy będą mogły rozszerzyć ofertę i zwiększyć liczbę godzin usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do 75 roku życia oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.
Najwięcej środków na wsparcie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych  trafi do gmin z województwa mazowieckiego (ok. 5,3 mln zł), gdyż to z tego województwa pochodziła największa liczba wniosków (60). Po ponad 3 miliony otrzymają gminy w województwach wielkopolskim (3,6 mln) i pomorskim (3,3 mln).
Także w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych gminy z województwa mazowieckiego mogą cieszyć się największą kwotą dofinansowania. Do 11 gmin trafi tam z programu prawie 1,3 mln zł. Kolejne w zestawieniu są województwa śląskie (656 tys. dla 11 gmin) i kujawsko-pomorskie (503 tys. dla 6 gmin)
Gminy, które przystąpiły do realizacji programu, otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi świadczone przez osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie zawodowe (m.in. fizjoterapeuta, terapeuta)
Realizacja usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i finansowanym ze środków budżetu gminy.
Dodatkowo samorządy mogą korzystać z dwóch programów wspierających usługi opiekuńcze. Jeden z nich to właśnie program finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Drugim programem jest „Opieka75+”, z którego w zeszłym roku skorzystało 396 gmin.