Koronawirus w Polsce: „Uber oferujący sąsiedzkie usługi opiekuńcze” pomoże w kwarantannie

Polska aplikacja Dobre wsparcie, nagrodzona przez Komisję Europejską i stworzona z udziałem samorządu, teraz pomoże w niesieniu pomocy osobom niesamodzielnym i będącym w kwarantannie. Jej twórcy przyrównują ją do aplikacji Ubera.
Jak podkreślił na czwartkowej wideokonferencji marszałek województwa Olgierd Geblewicz, w czasie wywołanego pandemią COVID-19 kryzysu największym wyzwaniem będzie mobilizacja społeczna w celu niesienia pomocy innym, z jednej strony tym, którzy są poddani kwarantannie, a z drugiej – osobom niesamodzielnym, starszym i z niepełnosprawnościami.
„Dzisiaj postanowiliśmy udostępnić platformę wymiany informacji, zarządzania tak naprawdę wolontariatem, wszystkim gminom naszego województwa, aby lepiej mogły organizować swoje usługi z zakresu niesienia pomocy osobom potrzebującym” – podkreślił Geblewicz.
Marszałek zapowiedział, że oprogramowanie zostanie udostępniane gminom bezpłatnie.
Stworzona przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina (woj. zachodniopomorskie) przy wsparciu unijnym aplikacja „Dobre wsparcie” określana jest jako „Uber oferujący sąsiedzkie usługi opiekuńcze”. System jest autonomiczny, łączy lokalnych użytkowników: gminy, ośrodki pomocy, opiekunów, poradnie i rodziny.
Twórcy aplikacji przekonują, że w czasie pandemii choroby COVID-19 narzędzie może znaleźć znakomite zastosowanie w kierowaniu pracą sztabów kryzysowych, instytucji zarządzających pomocą społeczną, pracownikami służb medycznych i wolontariuszami.
Osoby pracujące w terenie dostają poprzez aplikację zadania oraz informacje gdzie, komu i kiedy mają pomóc. Wykonanie zleconych zadań potwierdzają „odhaczeniem” ich w programie. W systemie osoba zarządzająca ma podgląd do lokalizacji pracowników, wolontariuszy i podopiecznych. Narzędzie to może być – według twórców aplikacji – przydatne również dla Policji, która kontroluje przestrzeganie kwarantanny domowej.
„Oprogramowanie tworzone było przez 12 miesięcy w oparciu o testy i doświadczenia odbiorców, dzięki temu jest stabilne, bezpieczne i gotowe do wdrożenia. Oprogramowanie może zostać przekazane nowym odbiorcom np. samorządom w ciągu kilku godzin” – powiedział Piotr Jaśkiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska.
Aplikacja wygrała w ub. roku w konkursie Komisji Europejskiej RegioStars na najbardziej innowacyjne projekty unijne. Projekt otrzymał wyróżnienie w kategorii obejmującej zwalczanie nierówności i ubóstwa. Zwycięzców konkursu ogłoszono podczas gali w Brukseli w ramach organizowanego przez Komisję Europejską i Komitet Regionów UE Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.
Projekt zrealizowano w partnerstwie z urzędem marszałkowskim województwa zachodniopomorskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Caritasem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritasem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Wsparcie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzanego przez zachodniopomorski urząd marszałkowski.


 

Źródło: Centrum Prasowe PAP