Gostyń. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
ZUS Biuro Terenowe w Gostyniu
ul. Nowe Wrota 10
63-800 Gostyń


Harmonogram:
10.00-12.00 PREZENTACJA STOISK INFORMACYJNYCH:
1. Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych (emerytalno-rentowe – jak zwiększyć świadczenia, jak uzyskać świadczenia, wyjazdy rehabilitacyjne) – ZUS
2. Pomoc finansowa ze środków pomocowych dla osób niepełnosprawnych – PCPR
3. Prezentacja działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością – WTZ w Pisakach
4. Prezentacja działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością- Środowiskowy Dom Pomocy w Gostyniu
Zaproszone instytucje:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach
3. Środowiskowy Dom Pomocy w Gostyniu