Częstochowa. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Oddział ZUS w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 43/45
42-218 Częstochowa


 

Harmonogram:
Porady ekspertów następujących instytucji:
• Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
• Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
• Narodowego Funduszu Zdrowia,
• ekspertów ZUS (Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, doradców emerytalno-rentowych).
Zaproszone instytucje:
• Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
• Narodowy Fundusz Zdrowia.