Nidzica. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Biuro Terenowe ZUS w Nidzicy
ul. Sienkiewicza 4
13-100 Nidzica


 

Harmonogram:
8.00-15.00 – wystawa prac plastycznych podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nidzicy
10.30-11.30 – prelekcja dotycząca przyznania świadczeń rentowych i zatrudniania osób z niepełnosprawnością
11.30-12.30 – „Żyj aktywnie” – wykład fizjoterapeuty z MOSIR w Nidzicy
12.30-13.00 – dyskusja moderowana dotycząca aktywności
Zaproszone instytucje: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Nidzicy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji