Ostróda. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 11:00
Inspektorat ZUS w Ostródzie
ul. Czarnieckiego 50
14-100 Ostróda


 

Harmonogram:
1. Dyżur ekspercki pracowników ZUS.
2. Dyżur ekspercki przedstawicieli z zaproszonych instytucji.
3. Spotkanie ze słuchaczami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie połączone z prezentacją – Zakres działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Wystawa prac i fotografii podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie.
Zaproszone instytucje:
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,
• Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych Alfa w Ostródzie,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie,
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie.