Chorzów. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
ZUS Oddział w Chorzowie
ul. gen. H. Dąbrowskiego 45
41-500 Chorzów


 

Harmonogram:
1. Przywitanie gości, przemowa Dyrektora Oddziału ZUS w Chorzowie.
2. Prelekcja przedstawiciela ZUS.
3. Gość specjalny – osoba niepełnosprawna prowadząca aktywny tryb życia podzieli się swoim doświadczeniem, zainspiruje obecnych do aktywności fizycznej.
4. Muzykoterapia jako forma dbania o zdrowie duszy – prelekcja przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Bytomia.
5. Występ grupy bębniarskiej Project Drums – powstałej w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu.
6. Warsztat muzykoterapeutyczny, relaksacja – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Bytomiu.
7. Prelekcja na temat zdrowej żywności połączona z degustacją.
Zaproszone instytucje:
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• Narodowy Fundusz Zdrowia,
• Urząd Miasta Chorzów,
• Ośrodek Pomocy Społecznej,
• Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Katowicach,
• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – koło w Bytomiu.