Kępno. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 09:00
ZUS Inspektorat w Kępnie
ul. Solidarności 8
63-600 Kępno


 

Harmonogram:
9.00-13.00 STOISKA INFORMACYJNE
1. Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych (emerytalno-rentowe, jak zwiększyć świadczenia, jak uzyskać świadczenia, wyjazdy rehabilitacyjne) – ZUS
2. Pomoc finansowa ze środków pomocowych dla osób niepełnosprawnych  – PCPR w Kępnie
3. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
4. Kiermasz prac artystycznych uczestników warsztatów – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupi
Zaproszone instytucje:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupi