Zapraszamy na przegląd taboru SKM i metra

Termin wydarzenia:
22 sierpnia 2018, godz. 11.00
Organizator:
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

 

Kontynuujemy zbieranie uwag odnośnie wyposażenia i aranżacji wnętrz pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego. Pod koniec lipca nasi pasażerowie testowali autobusy i tramwaje. 22 sierpnia będą oni mogli wyrazić swoje opinie na temat pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i metra.
Konsultowanie zakupów pojazdów transportu publicznego w zakresie potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji to jedna z rekomendacji przyjętych przez Radę Warszawskiego Transportu Publicznego. 26 lipca na pętli tramwajowo-autobusowej Cmentarz Wolski pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego oraz przedstawiciele przewoźników i producentów taboru zbierali uwagi pasażerów (przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami) na temat wyposażenia czterech autobusów i trzech tramwajów. Chodziło o aranżację wnętrz, czy sposób oznakowania i zastosowane rozwiązania funkcjonalne. Teraz zajmiemy się pojazdami SKM i podziemnej kolei.
Spotkanie rozpocznie się 22 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 na stacji kolejowej Warszawa Gdańska, gdzie zostaną podstawione pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej (27WE Elf i 35WE Impuls). Następnie będzie można przejechać jednym z nich na stację Warszawa Stadion. Tam, po przejściu na stację metra Stadion Narodowy, w godzinach 13.15-14.30, będzie możliwość omówienia aranżacji i wyposażenia pociągu metra (Inspiro).
Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich pasażerów warszawskiej komunikacji miejskiej, a w szczególności reprezentantów różnych organizacji zajmujących się pomocą i problemami osób o ograniczonej mobilności i percepcji. W bezpośredniej rozmowie z przedstawicielami ZTM, przewoźników oraz producentów taboru będzie można omówić swoje wątpliwości, uzyskać wyjaśnienia odnośnie zastosowanych rozwiązań oraz wnieść uwagi i sugestie w zakresie zagospodarowania przestrzeni pasażerskiej udostępnionego taboru.
Na podstawie wypełnionych przez uczestników spotkania ankiet, ZTM opracuje raport podsumowujący zgłoszone uwagi i propozycje, zawierający również zalecenia dotyczące przyszłych zakupów nowych pojazdów i modernizacji obecnie używanych. Wyniki przeglądu posłużą poprawie jakości funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego, a w szczególności komfortu podróży.
Bezpośredni dojazd do stacji Warszawa Gdańska zapewniają:
• od strony ul. Z. Słomińskiego – linie tramwajowe 1 i 28 oraz linia autobusowa 500;
• od strony ul. A. Mickiewicza – linie tramwajowe 6 i 15 oraz linie autobusowe 116, 157 i 518;
• od strony ul. L. Rydygiera – linia autobusowa 221;
• linia metra M1.