Aplikacja LIFT pomoże niepełnosprawnym pasażerom warszawskiego metra

Dotarcie do stacji kolejowych czy metra i poruszanie się wewnątrz tych obiektów często stanowi nie lada wyzwanie. Dotyczy to zwłaszcza osób ze szczególnymi potrzebami, którym chcą pomóc studenci PW.


 

Ten materiał czytasz dzięki uprzejmości Politechniki Warszawskiej.


 

Pomysł na projekt narodził się w Międzywydziałowym Kole Naukowym „Smart City”. – Zainspirowani rozmowami z osobami z niepełnosprawnościami i ich doświadczeniami w 2020 r. zaczęliśmy pracę nad aplikacją mobilną LIFT – mówią Bartosz Wiktorzak, kierownik merytoryczny projektu i Mikołaj Domagalski, prezes Koła. – Ma ona ułatwić poruszanie się po Metrze Warszawskim osobom z ograniczeniami ruchowymi, osobom niewidomym, starszym, a także rodzicom z wózkami – wyjaśniają.

Którędy do windy?

Pomimo dostępnych na każdej stacji udogodnień, z uwagi na swoje usytuowanie pod ziemią i konieczność odnalezienia właściwej windy, warszawskie metro nadal sprawia problemy i powoduje dezorientację, zwłaszcza u osób ze szczególnymi potrzebami.

– Pamiętajmy, że projektowanie i funkcjonowanie stacji metra determinuje wiele czynników, w tym m.in. konieczność „wpasowania się” w istniejącą, skomplikowaną siatkę i infrastrukturę miejską, brak naturalnego oświetlenia czy duża liczba osób podróżujących – mówi Mikołaj Domagalski. – Chcemy pomóc użytkownikom w odnalezieniu najszybszej i najwygodniejszej ścieżki do obranego celu dzięki aplikacji mobilnej wykorzystującej w nawigacji sygnały wizualne, dźwiękowe oraz wibracje. Obejmie ona stacje, perony, windy, a także trasy pomiędzy stacjami – dodaje.

Jak to działa?

Dotychczas studenci stworzyli prototyp aplikacji. Po wybraniu początku i końca trasy pozwala on na odnalezienie najbliższej windy na powierzchni, a także wyświetla listę kroków ułatwiających poruszanie się w labiryncie podziemnych korytarzy. Wszystko to w oparciu o autorski model stacji i zdjęcia z rozszerzoną rzeczywistością. Dzięki integracji z Warszawskim Transportem Publicznym aplikacja umożliwia również szybkie dotarcie z metra na właściwy przystanek innego środka transportu. Ponadto, w przypadku nieczynnej windy i braku możliwości dotarcia na peron, algorytm proponuje alternatywną ścieżkę.
Zespół planuje wdrożyć także panoramy 360 oraz pozycjonowanie w metrze o kody QR i beacony (małe, bezprzewodowe emitery sygnału Bluetooth). Dzięki możliwości wyboru języka (polski, angielski) z aplikacji będą mogli korzystać również obcokrajowcy.

Nie tylko metro

Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie „Rzeczy są dla ludzi” organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, co pozwoliło rozszerzyć jego zakres. Docelowe rozwiązanie informatyczne ma wspomóc poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami wewnątrz ogólnodostępnych obiektów związanych z transportem szynowym, nie tylko na stacjach metra, ale i kolejowych. Dodatkowo ma objąć swoim zasięgiem sąsiadujące tereny, gdy dostęp wymaga przejścia przez galerię handlową lub sieć przejść podziemnych. Stworzony system zostanie testowo uruchomiony dla Metra Warszawskiego.

– Wiosną ubiegłego roku podczas wizyt na wybranych stacjach warszawskiego metra: Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Nowy Świat Uniwersytet zidentyfikowaliśmy bariery, które mogą być przeszkodą w komfortowym poruszaniu się – mówi Bartosz Wiktorzak. – Uczestniczyły w nich osoba poruszająca się na wózku oraz osoba niewidoma, które nie znały układu korytarzy i wind w metrze. W wybranych sytuacjach symulowaliśmy zdarzenia losowe występujące na stacjach, takie jak na przykład awaria windy – opowiada.

Na podstawie przeprowadzonych badań zespół opublikował raport w postaci artykułu, podsumowujący napotkane bariery. Zaproponował także konkretne rozwiązania, m.in. architektoniczne, które mogą je zniwelować i przedstawił możliwości, jakie daje aplikacja Lift dla poprawy jakości korzystania z metra.

Co dalej?

W ramach dalszych prac studenci ze „Smart City” wraz z pomagającymi im naukowcami i specjalistami z PW opracują docelową aplikację, a następnie przetestują jej skuteczność z udziałem potencjalnych użytkowników.

– Będziemy badać m.in. orientację w terenie, szybkość pokonywania danej trasy przez osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności – zaznacza Mikołaj Domagalski. – W analizie utrudnień i rozwiązań pomogą wizyty studyjne w innych europejskich miastach – dodaje.

Studenci otrzymali również dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”, dzięki czemu w marcu zaprezentują wyniki swoich prac na międzynarodowej konferencji rozwiązań technologicznych wspomagających osoby ze szczególnymi potrzebami w California State University.
Lista współpracujących ze studentami jednostek i instytucji jest długa. To oczywiście Metro Warszawskie, ale i Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych w Urzędzie m.st. Warszawy, Fundacja Integracja i Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.
Projekt „Opracowanie prototypu systemu wspomagającego poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami wewnątrz obiektów architektonicznych związanych z transportem szynowym – LIFT” będzie realizowany do końca 2024 r. Za jego realizację odpowiedzialni są przede wszystkim członkowie Koła Naukowego „Smart City”: Bartosz Wiktorzak (Wydział Geodezji i Kartografii), Mikołaj Domagalski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), Jerzy Jastrzębiec-Jankowski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), Gabriela Szewczuk (Wydział Geodezji i Kartografii). Kierownikiem prac badawczo-rozwojowych jest dr inż. Paweł Nowak z Wydziału Inżynierii Lądowej.
Docelowo aplikacja ma być dostępna do pobrania w serwisach Google Play i App Store w przyszłym roku.
Postępy prac można śledzić na profilu projektu na Facebooku oraz na Instagramie.


 

Źródło: Politechnika Warszawska