ZAPRASZAMY NA OTWARTY JUBILEUSZOWY TURNIEJ SZACHOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SENIORÓW – SZACHIŚCI GRAJA W 100- LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Termin i miejsce wydarzenia:
ZAWOJA 14-21.10.2018
Turniej odbędzie się w OW „Jędruś” (pokoje 2,3 osobowe z łazienkami i tv) w Zawoi –
Składy, w dniach 14.10 (od kolacji) do 21.10.2018 roku ( do obiadu włącznie).
Organizator:
Stowarzyszenie „Lajkonik”
Dojazd:
z dworca autobusowego w Krakowie kursują busy – MERC BUS do Zawoi Markowa
należy wysiąść w Zawoi – Składy – odjazd z MDA Kraków ( górna płyta, stanowisko nr 8)
godziny odjazdu: 6:40, 8:50, 9:10, 10:30, 11:40, 13:20, 14:00
System rozgrywek
Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo
gry: 1,5 h dla zawodnika na 30 posunięć + 0,5 h na dokończenie. Turniej ma charakter
sportowo – rekreacyjny nie jest zgłaszany do FIDE nie będzie pobierana opłata
klasyfikacyjno-rankingowa. Odprawa techniczna odbędzie się 14 października 2018
roku o godz. 20.00, obecność obowiązkowa. Wyniki po każdej rundzie będą podane na
dużej tabeli turniejowej. Zakończenie turnieju połączone z rozdaniem nagród odbędzie
się 21 października o godz. 13.30. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do
organizatora.
Harmonogram turnieju:
14.10.2018 – od 15. 00 tej przyjazdy i zakwaterowanie
20.00 – odprawa techniczna
15.10.2018
9.00 – I runda
15.00 – II runda
16.10.2018
9.00 – III runda
15.00 – turniej par o tort „Jędruś”
17.10.2018
9.00 – IV runda
15.00 – wycieczka do siedziby BPN
18.10.2018
9.00 – V runda
16.00 – ognisko pieśni patriotyczne
19.10.2018
9.00 – VI runda
15.00 – VII runda
20.10.2018
9.00 – VIII runda
15.00 – występ grupy teatralnej „Lajkonik”
21.10.2018
9.00 – IX runda
13.30 – zakończenie turnieju
Imprezy dodatkowe
W czasie turnieju planujemy:
– wycieczkę do siedziby Babiogórskiego Parku Narodowego,
– ognisko ,
– turniej par o tort „Jędruś”,
– występ grupy teatralnej „Lajkonik”
Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy niepełnosprawni bez względu na wiek oraz
osoby 60+.
Pełny koszt udziału w turnieju 720 zł ( zakwaterowanie i wyżywienie, organizacja,
imprezy towarzyszące).
Koszt dla uczestników 350 zł, pozostałą kwotę pokrywa Stowarzyszenie „Lajkonik”,
oraz UM Krakowa.
Uwaga! Członkowie stowarzyszenia „Lajkonik”, którzy nie zalegają z wpłatą składki
członkowskiej – koszt turnieju 250 zł
Wpisowe do turnieju 100 zł w całości przeznaczone na nagrody finansowe
Przewodnik dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 350 zł w puli
miejsc dofinansowanych ( 5 miejsc )

Zgłoszenia do turnieju do 15 lipca 2018 r lub wcześniej do
wyczerpania miejsc przyjmuje:
Barbara Juszkiewicz (koordynator) – tel. 535 538 450, e-mail: ester@strusiowo.pl
O kolejności zgłoszeń decyduje wpłata wpisowego na konto bez możliwości zwrotu,
(zwrot tylko w uzasadnionej nieobecności ) i przesłanie zgłoszenia, przewidujemy 30
miejsc z dofinansowaniem.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, ranking, rodzaj
niepełnosprawności (jeśli zawodnik posiada).
Opłatę za udział należy wpłacać na konto: Stowarzyszenie „Lajkonik” ul. Bandtkiego
19, 30-129 Kraków
ING Bank Śląski 63 1050 1445 1000 0023 2364 8267 z dopiskiem Zawoja
Nagrody planowane
Miejsca od I-IV – nagrody finansowe ( wysokość nagród uzależniona od ilości
zgłoszeń )
Miejsca od V – nagrody rzeczowe
Nagroda dla najlepszej kobiety ( przy rywalizacji co najmniej 3 kobiet )
Nagroda dla najstarszego zawodnika

Uwagi końcowe:
· Podczas rund serwowane będą nieodpłatnie ciepłe napoje