Mazowieckie: Osoby z niepełnosprawnościami z większą szansą na integrację społeczną i usamodzielnienie


Likwidacja barier architektonicznych czy budowa miejsca rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami – to tylko część projektów, które otrzymały w tym roku ponad 4,2 mln zł dofinansowania. Środki przekazane przez samorząd województwa pochodzą z PFRON. 25 kwietnia podpisano umowy na inwestycje z Warszawy i okolic, a także z powiatu sierpeckiego.

– W tym roku otrzymaliśmy z PFRON ponad 37 mln zł na działania dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich jest dofinansowanie do budowlanych zmian w przestrzeniach służących tym osobom do ich aktywizacji zawodowej, integracji społecznej. Same roboty budowlane zostaną w tym roku wsparte kwotą w sumie 4,2 mln zł, co pozwoli w jednych budynkach wybudować windę, w innych dostosować łazienki, ale są też takie projekty, w ramach których powstają zupełnie nowe miejsca dedykowane osobom z niepełnosprawnościami

– mówiła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.
W marcu radni województwa mazowieckiego podzielili ponad 37 mln zł środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Dzięki temu możliwe było dofinansowanie zmian, które stworzą osobom z niepełnosprawnościami dostępną dla nich przestrzeń. Chodzi szczególnie o miejsca, które służą na co dzień ich rehabilitacji społecznej i zawodowej. Prace mogą mieć różny zakres: od budowy obiektu od podstaw do rozbudowy, przebudowy, czy remontu już istniejącego obiektu.

– Wszystkie te inwestycje, które mogą być realizowane dzięki wsparciu otrzymanemu ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa, to nie tylko zmiany w budynkach, poprawa warunków i zwiększenie bezpieczeństwa. To przede wszystkim zmiany w jakości codziennego życia osób z nich korzystających. Mówimy o większej dostępności przestrzeni, w której mieszkają, uczą się czy korzystają z terapii, a to oznacza zwiększenie samodzielności, która podnosi ich aktywność społeczną. Trzeba widzieć te wszystkie aspekty

– zaznaczał Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej w Piasecznie

W Piasecznie w miejscu dawnego żłobka powstanie Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, w którym m.in. będą działać Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Na tak dużą, dwuletnią inwestycję starostwo powiatu piaseczyńskiego otrzymało w sumie 2,25 mln zł dofinansowania, z czego w tym roku będzie to 641 tys. zł.

– Od dawna poszukiwaliśmy sposobu, aby wybudować nowy budynek, który będzie przeznaczony warsztatom terapii zajęciowej. Budynki, którymi dysponujemy, nie spełniają wymaganych standardów, więc postanowiliśmy rozbudować jeden ze starych budynków. Dzięki pozyskanym środkom, możemy tę inwestycję zrealizować. Jest to dla nas ogromnie ważne, bo przykładamy wielką wagę do pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Dzięki otrzymanym funduszom, będziemy mogli stworzyć piękną i nowoczesną placówkę

– opowiadała Ewa Lubianiec, członek zarządu powiatu piaseczyńskiego.
Dwukondygnacyjny budynek przejdzie gruntowne zmiany, dzięki którym możliwe będzie łatwiejsze poruszanie się po nim (winda, zniesienie barier architektonicznych). W tak dogodnej przestrzeni, która jest w dodatku większa niż obecna lokalizacja WTZ możliwe będzie zwiększenie liczby jego uczestników z 39 do ponad 50.
Prowadzone tam będą różnorodne pracownie: rehabilitacji ruchowej, ceramiki, stolarska, botaniczna, gastronomiczna, komputerowa, introligatorska, artystyczna i rękodzieła artystycznego oraz kawiarnia. Poza tym uczestnicy WTZ-etu będą mogli liczyć na zajęcia z psychologiem czy instruktorem zawodu. Powstanie sala wielofunkcyjna do prowadzenia zajęć grupowych, spotkań i imprez. Nowe miejsce pozwoli nie tylko na objęcie rehabilitacją zawodową i społeczną większej liczby uczestników WTZ, ale też na podniesie jakości terapii i stworzenie lepszych warunków do spotkań ze specjalistami. Wokół budynku powstanie parking – również z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

Sosnowy zakątek

W Głoskowie (pow. piaseczyński) – powstanie obiekt dla ok. 60 osób, złożony z części mieszkalnej oraz części rehabilitacyjnej. Dzięki prawie 8,3 mln zł dofinansowania stworzy je Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki (inwestycja jest trzyletnia, tegoroczne dofinansowanie wyniesie prawie 1,6 mln zł).

– Sosnowy Zakątek, to dom, który będzie służył osobom świeckim, jak i duchownym. Jako Salezjanie pracujemy przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą, ale zauważamy, że żyjemy w świecie, w którym społeczeństwo starzeje się. Ten projekt jest ciekawy, bo usytuowany w miejscu, gdzie jest duży dom dla dzieci i młodzieży, boisko sportowe, parafia – otwieramy się na integracje osób starszych i młodszych

– wyjaśniał ks. Tadeusz Jarecki, inspektora (prowincjał) Towarzystwa Salezjańskiego.
To dość nietypowy projekt. W „Sosnowym zakątku” zamieszkają wspólnie przedstawiciele osób duchownych i świeckich. Będą mogli liczyć tam zarówno na swoje towarzystwo, ale też rehabilitację, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Budynek będzie pozbawiony wszelkich barier architektonicznych. Do dyspozycji korzystających z niego osób będzie ogromna przestrzeń zieleni pozwalającej na codzienny ruch. Część mieszkalna jest pomyślana tak, by każda z osób miała dostęp do prywatnej łazienki oraz wyjście na zacieniony taras. Uczestnicy tego miejsca otrzymają usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i posiłki dostosowane do potrzeb osób starszych.
W części wspólnej będą odbywać się animacje, warsztaty terapeutyczne i spotkania. Realizowane będą działania mające na celu pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, wsparcie w zakresie bieżących spraw życia codziennego oraz zajęcia aktywizacyjne w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej, w tym: wsparcie psychologa (indywidualne i grupowe), zajęcia gimnastyczne, konsultacje z dietetykiem, wsparcie prawnika oraz różnego rodzaju zajęcia (informatyczne, ogrodnicze i florystyczne, plastyczne i rękodzielnicze, muzyczne, okazjonalne), a także wycieczki i imprezy kulturalne oraz dostęp do książek, prasy i gier. Wszystko to ma zwiększać poczucie pewności siebie w mieszkańcach tego domu, wykształcenia umiejętności radzenia sobie z doświadczeniem choroby i samotnością, umiejętności komunikowania się, a także współżycia w grupie, dialogu i rozwoju wolontariatu międzypokoleniowego.

Zmiany w DPS-ach i internacie

Starostwo powiatu grójeckiego zmienia warunki w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach. Do tej szkoły uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim. U wielu z nich występuje niepełnosprawność sprzężona, która powoduje trudności w poruszaniu się. Dlatego wszystkie łazienki przejdą gruntowny remont – w tym jedna z nich w ramach 84 tys. zł dofinansowania. To pozwoli dostosować pomieszczenia do potrzeb osób z nich korzystających – m.in. przez wykonanie nowych prysznicy posadzkowych z pochwytami, w tym z siedziskami (obecnie są tam wysokie brodziki) z oraz zamontowanie poręczy przy umywalkach i sedesach.

– Tym razem złożyliśmy wniosek na remont w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach na terenie gminy Pniewy. Znajduje się on w starym dworku i potrzebuje dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu będziemy przeprowadzać remonty do końca listopada

– podsumował starosta grójecki Krzysztof Ambroziak.
Zmiany są niezbędne, by móc zapewnić uczniom bezpieczeństwo i intymność dotyczące samoobsługi.
Podobne zmiany czekają Dom Pomocy Społecznej w Życzynie (gmina Trojanów, powiat garwoliński). To miejsce prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (Prowincja Warszawska). Budynek, w którym mieści się DPS, to XIX-wieczny obiekt, składający się z trzech segmentów z windą i podjazdem, który ze względu na mieszkańców – ok. 70 kobiet z niepełnosprawnością intelektualną, wymaga nieustających remontów i dostosowań.

– Dzięki otrzymanym środkom będziemy remontować i przystosowywać cztery łazienki, które znajdują się w obiekcie i też dostosujemy pomieszczenie, w którym będziemy realizować zajęcia z doświadczania świata

– poinformowała siostra Agnieszka Chuda – dyrektorka DPS w Życzynie.
Dzięki prawie 65 tys. zł dofinansowania unowocześnione zostaną łazienki tak, by były dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Obecnie ich stan nie pozwala na samodzielne i bezpieczne korzystanie z nich przez mieszkańców. W DPS-ie powstanie też sala doświadczania świata – pomieszczenie odcięte od bodźców zewnętrznych, dające możliwość uspokojenia się i rozładowania napięcia emocjonalnego i fizycznego, które jest potrzebne osobom z niepełnosprawnością intelektualną w czasie kryzysów, jakich doświadczają.
Starostwo powiatu wołomińskiego otrzymało 223,7 tys. zł na rozbudowę i przebudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, która pozwoli stworzyć szyb windy dla dźwigu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami oraz transportu łóżek. DPS mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, w którym przebywają osoby przewlekle somatycznie chore i z chorobą Alzheimera. To 102 mieszkańców, z których 33 porusza się za pomocą wózka, 5 za pomocą chodzików, a 17 osób to osoby leżące.
Wybudowanie nowej windy zwiększy samodzielność części mieszkańców przy jednoczesnym zadbaniu o ich bezpieczeństwo. Umożliwi im to udział w zajęciach rehabilitacyjnych, swobodny dostęp do sal terapeutycznych czy samodzielne i swobodne poruszanie się po obiekcie, w tym korzystanie z ogrodu w dowolnym momencie, w jakim zapragnie tego mieszkaniec.
Starostwo powiatu sierpeckiego otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 670 tys. zł (w tym roku to kwota ponad 308 tys. zł)na dwuletni projekt,dzięki któremu rozbuduje Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie o windę zewnętrzną i wyremontuje łazienki dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców.

– Dzięki otrzymanym funduszom będziemy mogli zainstalować windę i remontować łazienki. W tym roku do wykorzystania mamy ponad 300 tys. zł. Bardzo zależało nam na lepszej dostępności Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wsparcie w tym wymiarze prac

– powiedział starosta sierpecki Andrzej Cześnik.
W trzykondygnacyjnym obiekcie mieszka 86 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych (91% stanowią osoby z niepełnosprawnościami ). W obiekcie przy pokojach znajdują się niedostosowane do potrzeb mieszkańców pomieszczenia higieniczno-sanitarne (z głębokimi brodzikami, ruszającymi się kafelkami, zużytą, niedostosowaną armaturą). Obecna winda ma małą kabinę, co uniemożliwia przewożenie osób na łóżkach rehabilitacyjnych). Nowa pozwoli na swobodne poruszanie się po obiekcie. – korzystanie w pełni z biblioteki, kaplicy, warsztatów terapii zajęciowej. To zwiększy możliwość kontaktów i integrację mieszkańców DPS.

Podział środków z PFRON

Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wynika z zapisów tzw. ustawy o rehabilitacji (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i przydzielane są poszczególnym województwom zgodnie z algorytmem.
W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, ale pozytywną weryfikację formalną przeszło 10 z nich. Prace budowlane mogą dotyczyć tylko takich obiektów, które służą rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Nie mogą to być rozbiórki obiektów, ale mogą – przebudowy lub remonty.
Na podstawie wnioskowanych kwot i zobowiązań wynikających z już prowadzonych projektów wieloletnich, radni województwa zdecydowali, że na ten cel zabezpieczonych będzie ponad 12,8 mln zł, z czego 4,2 mln zł na tegoroczne inwestycje.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS