Konferencja: „Dostępność szansą na inkluzję społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych”

Termin i miejsce wydarzenia:
02.12.2022 (piątek), godz. 10:30
Wydarzenie w formule hybrydowej.
Stacjonarnie:
Sala CTW-113 Centrum Transferu Wiedzy/Collegium Aegidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin
Zarejestruj uczestnictwo w formule stacjonarnej!
Online:
Tv KUL – telewizja dla Ciebie!


 

9:30 – Briefing prasowy z udziałem Rektora KUL i Prezesa PFRON
10:30 – 10:40 – Uroczyste otwarcie konferencji przez Rektora KUL
10:40 – 10:45 – Przywitanie gości przez Prezesa Zarządu PFRON Krzysztofa Michałkiewicza
10:45 – 11:00 – Przemówienia zaproszonych gości
11:00 – 11:15 – Wykład Inauguracyjny: Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
11:15 – 11:30 – Wystąpienie dot. Programu Dostępność Plus: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
I. Dostępność cyfrowa
11.30-11.50 – Przyszłość cyfrowej dostępności – różowa czy czarna?
Jacek Zadrożny – ekspert dostępności w Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
11.50-12.10 – Inclusive design. Czym jest projektowanie włączające?
Przemysław Marcinkowski – Od 2002 roku zajmuje się programowaniem aplikacji internetowych oraz rozwiązań on-line dla biznesu
12.10-12.30 – Panel dyskusyjny dot. dostępności cyfrowej.
12.30 – Przerwa obiadowa
II. Dostępność architektoniczna
13.10-13.30 – Projektowanie uniwersalne – wybór czy konieczność?
Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG z Wydziału Architektury i Centrum Projektowania Uniwersalnego
13.30-13.50 – Toaleta dostępna w przestrzeni publicznej i miejscu pracy
Dr inż. Jan Cieśla, Architekt
13.50-14.10 – Panel dyskusyjny dot. dostępności architektonicznej.
14.10 – Przerwa kawowa
III. Dostępność komunikacyjno-informacyjna
14:20 – 14:40 – Dostępność informacyjno-komunikacyjna – doświadczenia Polskiego Związku Niewidomych
Andrzej Brzeziński, Prezes Zarządu Głównego PZN, członek zwyczajny Okręgu Mazowieckiego, dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN
Elżbieta Oleksiak, tyflolog, kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych
14:40 – 15:00 – Dostępność informacyjno-komunikacyjna szansą na inkluzję społeczną osób z niepełnosprawnościami
Krzysztof Kotyniewicz, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych
15:00 – 15:20 – Panel dyskusyjny dot. dostępności komunikacyjno-informacyjnej.
IV. Programy PFRON na rzecz dostępności
15:20 – 15:35 – Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA)
15:35 – 15:45 – Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)
15:45 – 16:00 – Dostępny samorząd – granty
16:00 – 16:15 – Obszar chroniony, obszar dostępny
16:15 – 16:30 – Kultura bez barier
16:30 – Podsumowanie konferencji
16:40 – Zakończenie konferencji
Organizatorzy: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II (KUL).