„Różni, ale Równi. Zobacz człowieka” – w Krakowie rusza nowa kampania społeczna


Kraków, znany z bogatej historii i kulturalnego dziedzictwa, podejmuje nową inicjatywę społeczną, która ma na celu zwiększenie świadomości na temat wyzwań, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami, oraz promowanie wzajemnego zrozumienia i akceptacji. Kampania o nazwie „Różni, ale Równi. Zobacz człowieka” jest częścią miejskiego projektu „Jej Kraków” i została zainicjowana w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez uczestniczki spotkań, które wyraziły pragnienie poruszenia ważnych kwestii dotyczących różnych form niepełnosprawności.
Projekt skupia się na różnych aspektach niepełnosprawności, obejmując deficyty narządu wzroku i słuchu, niepełnosprawność intelektualną (w tym zespół Downa), całościowe zaburzenia rozwojowe (jak autyzm) oraz problemy związane z niepełnosprawnością ruchową. Celem kampanii jest nie tylko zwrócenie uwagi na te kwestie, ale także edukacja społeczeństwa na temat właściwego zachowania się wobec osób z niepełnosprawnościami oraz sposobów udzielania im wsparcia.
Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa, podkreśla, że często nie brak empatii czy wrażliwości, a raczej lęk i niepewność wobec tego, co jest inne, utrudnia właściwe zachowanie się wobec osób z niepełnosprawnościami. Dlatego kampania ma na celu stworzenie swoistego savoir-vivre, czyli zestawu zasad i wskazówek dotyczących tego, jak należy się zachować, aby osoby z niepełnosprawnościami czuły się akceptowane i komfortowo w różnych sytuacjach.
Inauguracja kampanii odbyła się 25 kwietnia w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych, w której wzięli udział przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz wiceprezydent Krakowa.
Niepełnosprawność dotyka znaczną liczbę mieszkańców Krakowa. Według danych, na terenie miasta mieszka ponad 60 tysięcy osób posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz prawie 3 tysiące osób niepełnosprawnych w wieku poniżej 16 lat. Najczęstsze przyczyny niepełnosprawności to schorzenia narządu ruchu, choroby neurologiczne (poza epilepsją), choroby układu oddechowego i krążenia oraz choroby psychiczne.


 

Źródło: UM Kraków