Rawa Mazowiecka: Zainaugurowano działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego


Przed niepełnosprawnymi mieszkańcami Rawy Mazowieckiej nowe możliwości – w środę swoją działalność zainaugurowało Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne (COM) przy ulicy Kolejowej 2. Wojewodę łódzkiego Dorotę Ryl podczas uroczystości reprezentował I wicewojewoda Marek Mazur. Udział wzięli również: minister do spraw polityki senioralnej – Marzena Okła-Drewnowicz oraz poseł na Sejm RP – Adrian Witczak.
Placówka ma do dyspozycji 20 miejsc: 11 w zakresie pobytu dziennego i 9 pobytu całodobowego. Obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych, znajduje się w nim: świetlica, jadalnia, kuchnia, sala rehabilitacyjna, pokój odpoczynku, a w pobliżu – siłownia plenerowa. Specjalistyczna i profesjonalna kadra z COM zapewni podopiecznym opiekę i  rehabilitację, a także pomoc medyczno-socjalną.
Miejsce to stwarza szansę do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami. Wpłynie także na nawiązywanie nowych relacji interpersonalnych oraz stymulowanie kompetencji społecznych. Uczestnikiem COM może być dorosły mieszkaniec Rawy Mazowieckiej, z orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
Całkowity koszt budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego wyniósł około 6,4 miliona złotych. Przedsięwzięcie powstało w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.


 

Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi