Kochanówka: Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

W sobotę odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kochanówce w województwie podkarpackim. Akt erekcyjny został podpisany przez wiceminister rodziny i polityki społecznej Annę Schmidt oraz wójta gminy Dębica Stanisława Rokosza.
Centrum będzie odgrywało ważną rolę w życiu osób niepełnosprawnych jak ich rodzin. Będzie łączyć niezależnie zamieszkanie z opieką i wsparciem udzielonym przez wykwalifikowaną kadrę, przez pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Pozwoli również na podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału oraz zapewni miejsce do realizacji zadań w ramach opieki wytchnieniowej – powiedziała minister Anna Schmidt.
Stworzenie warunków w formie pobytu całodobowego jest szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą korzystać z usług w innych ośrodkach wsparcia.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Kochanówce

Planowane Centrum to pierwsza placówka dedykowana osobom niepełnosprawnym na terenie gminy wiejskiej Dębica. Gmina prowadzi też Dzienny Dom Senior+. Kwota dofinansowania na utworzenie Centrum ze środków Funduszu Solidarnościowego wyniesie ponad 2,8 mln zł.
Wsparciem zostanie objętych 18 dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności, w tym 9 osób w ramach pobytu całodobowego oraz 9 osób w ramach pobytu dziennego z zapewnieniem pomocy pielęgniarsko-lekarskiej.


 

Źródło: MRiPS