Myślenice: 2,5 mln złotych na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego

Za zwiększeniem nakładów na wsparcie osób niepełnosprawnych stoją większe możliwości, nowe programy, nowe świadczenia. Wspólnym mianownikiem jest wyższa jakość życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Celem Funduszu Solidarnościowego jest wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne czy finansowe osób niepełnosprawnych.

„– Jednym z najważniejszych celów rządu Zjednoczonej Prawicy jest wspieranie wszystkich osób, którzy szczególnie potrzebują pomocy – mówiła minister na VI Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach.”

Rząd realizuje to wsparcie w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Solidarnościowego, dzięki któremu powstają centra opiekuńczo-mieszkalne oraz wdrażane są programy Opieki wytchnieniowej czy Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Dzięki nowelizacji ustawy okołobudżetowej w latach 2022-2024 na działania w ramach  pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” (S-A-M!) dotyczące rehabilitacji  społecznej,  zawodowej i leczniczej osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności trafi dodatkowy miliard złotych.

„– W 2015 roku na wsparcie osób z niepełnosprawnościami przeznaczano niecałe 16 mld zł. Dziś to 32 mld zł – podkreśliła minister Maląg.”

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Myślenicach

Minister Marlena Maląg wręczyła promesę na 2,5 mln zł z przeznaczeniem na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Myślenicach. – Cieszę się, że władze gminy Myślenice dołączyły do koalicji, stawiającej sobie za cel wspieranie osób z niepełnosprawnościami – mówiła minister Maląg. – Nie mam wątpliwości, że Centrum będzie odgrywało ważną rolę w życiu zarówno osób z  niepełnosprawnościami, jak i ich rodzin.
Centrum, którego otwarcie zaplanowano na 2023 rok, obejmie wsparciem 17 dorosłych osób posiadających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności, w tym 7 osób w ramach pobytu całodobowego. Placówka będzie składać się z części dziennej oraz części mieszkalnej. Centrum zapewni również miejsce do realizacji zadań w ramach opieki wytchnieniowej.
Centrum opiekuńczo-mieszkalne połączy niezależne zamieszkiwanie z opieką i wsparciem, udzielanym przez wykwalifikowaną kadrę w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. To poprawi jakość życia osób z niepełnosprawnościami, umożliwi im, na miarę potrzeb, samodzielne i godne funkcjonowanie.


 

Źródło: MRiPS