Wrocław: Od marca rusza usługa Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Można się zgłaszać

Program będzie realizowany od marca do grudnia 2020 roku przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 07:00 do 22:00.
Jeden uczestnik będzie mógł skorzystać z omocy asystenta w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Wnioski już można składać.
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Uczestnik Programu lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszenia do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, przy ulicy Strzegomskiej 6 (parter). Karty można składać od 24 lutego 2020 roku. Oczywiście, w razie potrzeby, pracownicy MOPS-u pomogą w wypełnieniu odpowiedniego wniosku. Odpowiedzi na wszelkie pytania można także uzyskać dzwoniąc pod następujące numery: tel. (71) 782-23-39, (71) 782-23-42, (71) 782-23-57.


 

Źródło: mir.org.pl / wroclaw.pl / gov.pl