Wystartował konkurs „Opole bez barier”


Od lat niezwykle istotny społecznie konkurs „Opole bez barier” zyskuje nowy wymiar i zaszczytne imię. W edycji 2024, to wydarzenie dedykowane osobom starszym oraz niepełnosprawnym, nosić będzie imię zmarłego w 2017 roku radnego i wybitnego obywatela Opola – Adama Pieszczuka.
„Opole bez barier – konkurs imienia Adama Pieszczuka” jest inicjatywą skierowaną do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, a także podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta Opola. Głównym celem konkursu jest wspieranie działań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz wyróżnianie miejsc, gdzie seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami mogą czuć się komfortowo, być traktowane z życzliwością oraz korzystać z usług najwyższej jakości.
W ramach tegorocznej edycji konkursu, nagrodzeni zostaną laureaci w kategoriach takich jak usługi publiczne, zdrowie, kultura i sztuka, sport i rekreacja, gastronomia oraz usługi różne. To doskonała okazja do wyróżnienia miejsc, które nie tylko spełniają standardy dostępności, ale również aktywnie angażują się w tworzenie przyjaznego środowiska dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście lub listownie do organizatora konkursu – Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu”, mieszczącego się przy ul. Krakowskiej 32, 45-075 Opole. Alternatywnie, zgłoszenia można przesłać pocztą elektroniczną na adres: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 marca 2024 roku o godzinie 15:00.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu.


 

Źródło: UM Opole