Od 1 marca 2024 dorobimy więcej do rent i emerytur


Zgodnie z najnowszym komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 marca 2024 r. obowiązywać będą nowe limity zarobków dla emerytów i rencistów pobierających wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną, rentę z tytułu niezdolności do pracy czy rentę socjalną. Te zmiany wynikają z postanowień ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku.
Od 1 marca 2024 świadczeniobiorcy będą mogli co miesiąc dorobić do swoich świadczeń dodatkowe 240 zł. Jednakże, niektórzy z nich powinni kontrolować swoje dodatkowe zarobki, aby uniknąć ewentualnego zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Limity, czyli graniczne kwoty przychodu, są uzależnione od średniej płacy krajowej, którą Główny Urząd Statystyczny podaje co trzy miesiące.
Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 marca 2024 r. świadczeniobiorcy pobierający emerytury, ale nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, oraz wszyscy renciści, będą mogli dorobić do kwoty 5278,30 zł miesięcznie, co stanowi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli ich przychód przekroczy 70%, ale będzie niższy niż 130%, czyli 9802,50 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.
Warto podkreślić, że zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia może być spowodowane przychodami z umów, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodem, który jest podstawą wymiaru składek przy działalności gospodarczej.
Dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, maksymalne zmniejszenie wyniesie 890,63 zł, dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 668,01 zł, natomiast dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba, będzie to 757,08 zł.
Jeśli dodatkowe przychody przekroczą kwotę 9802,50 zł, wypłata świadczenia zostanie zawieszona. Obywatele powinni zatem zwrócić szczególną uwagę na swoje dochody i dostosować je do nowych limitów, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.
Te zmiany mają na celu zrównoważenie systemu emerytalnego i zachęcanie do aktywności zawodowej wśród emerytów i rencistów, jednocześnie zapewniając im pewien zakres dodatkowych możliwości zarobkowych. Dlatego też zalecamy wszystkim zainteresowanym regularne monitorowanie swoich dochodów oraz dostosowanie ich do nowych przepisów.


 

oprac. red. na podstawie kom. Prezesa ZUS