Waloryzacja rent i emerytur 2024. Nawet o 430 zł. więcej!

Skutki światowej pandemii i ataku Rosji na Ukrainę są nadal odczuwalne, szczególnie przez naszą gospodarkę. Dzięki skutecznej walce z mafiami VAT-owskimi, mimo ogólnoświatowych kryzysów, możemy ogłosić stabilny budżet na niestabilne czasy. Rada Ministrów wstępnie przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Bezpieczny budżet to rozwiązania, które wzmocnią nasze bezpieczeństwo, czyli m.in. większe środki na armię. To także dalsze zapewnienie programów społecznych – takich jak „Rodzina 800+” czy 13. i 14. emerytura – które są bezpośrednim wsparciem dla milionów Polek i Polaków. Bezpieczny budżet to również środki na ochronę zdrowia i liczne inwestycje, które zwiększają komfort życia obywateli. To także waloryzacja rent i emerytur, która realizowana jest co roku, 1 marca.
Pomimo ogólnoświatowych kryzysów dochody budżetu państwa będą dwukrotnie większe niż w 2015. W 2024 r. wyniosą ponad 683,5 mld zł, a 2015 r. było to 289,1 mld zł.

Waloryzacja rent i emerytur 2024

29 lipca 2023 weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. (Dz.U. 2023 poz. 1462). Propozycja rządu musi oczywiście być skonsultowana z Radą Dialogu Społecznego, ale zakładając, że ostatecznie została by przyjęta w takim kształcie, to emeryci i renciści w 2024 roku mogą liczyć na sporą podwyżkę.
Emerytury i renty wzrosną co najmniej o 12,3 proc. Prognozowany koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń, które są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, powinien wynieść nie mniej niż 43,6 mld zł, a wskaźnik waloryzacji ma zostać zwiększony o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku. Gdyby przyszłoroczna waloryzacja emerytur sięgnęła ponad 12 procent, oznaczałoby to wzrost przeciętnego świadczenia emerytalnego o ponad 400 zł.


 

Źródło: Gov.pl / ISAP