Senacka komisja odrzuciła poprawki nowelizacji umożliwiającej finansowanie tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej nie zaakceptowała poprawek do nowelizacji umożliwiającej finansowanie tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego. Podczas głosowania za poprawkami opowiedziało się dwóch senatorów, dwóch było przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu. Zgodnie z nowelizacją,  działający od 1 stycznia tego roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów. Ustawa przewiduje, że z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.
Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się  za odrzuceniem ustawy umożliwiającej finansowanie tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego. O odrzucenie nowelizacji wnioskował wiceprzewodniczący komisji senator Leszek Czarnobaj (KO). Argumentował to m.in. wątpliwościami związanymi z przewidzianymi w ustawie przepływami finansowymi.


 

Źródło: Senat RP