Aktywny Samorząd 2024: Program po raz kolejny z większym budżetem. Są także niższe kwoty wymaganego wkładu własnego

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) podjął istotne decyzje dotyczące programu „Aktywny samorząd” na rok 2024, co przyniesie liczne korzyści dla osób z niepełnosprawnościami. Przyjęto dokument zatytułowany „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu”, który zakłada kontynuację ubiegłorocznych warunków dofinansowania, wprowadzając jednocześnie korzystne zmniejszenia udziału własnego w niektórych zadaniach.

Stabilność finansowa i ułatwienia procedur

W roku 2024 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył na program „Aktywny samorząd” imponującą kwotę 256,5 milionów złotych, co oznacza wzrost o 15 milionów w porównaniu do roku poprzedniego. Warto zauważyć, że Fundusz postanowił utrzymać wysoki poziom wsparcia, co stanowi dobrą wiadomość dla beneficjentów programu.
Również istotne jest, że składanie wniosków będzie kontynuowane przez Internet. PFRON umożliwia elektroniczne składanie wniosków on-line za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) już od 1 marca. To znaczące udogodnienie eliminuje konieczność wychodzenia z domu, stania w kolejkach oraz inne bariery, które mogą utrudniać proces składania wniosków.

Formy wsparcia dla wnioskodawców

W ramach SOW wprowadzono różnorodne formy pomocy, aby ułatwić proces składania wniosków. Beneficjenci mogą skorzystać z kreatora ułatwiającego wnioskowanie, skonsultować się z infolinią, skorzystać z mobilnego asystenta lub skonsultować się z pracownikiem PFRON w punkcie informacyjnym SOW, zlokalizowanym w oddziałach PFRON.

Konkretne cele programu w 2024 roku

W roku 2024 program „Aktywny samorząd” będzie realizowany w trzech obszarach, a zadania będą skoncentrowane na likwidacji różnych barier:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Skupia się na pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu oraz uzyskaniu prawa jazdy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: Obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, dofinansowanie szkoleń, oraz utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu.
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: Zadania obejmują pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, utrzymanie sprawności technicznej skutera lub wózka, pomoc w zakupie protezy kończyny, oraz zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej: Skupia się na zapewnieniu opieki dla osoby zależnej, takiej jak dziecko przebywające w żłobku czy przedszkolu.

Terminy i możliwości dla wnioskodawców

Wnioski o dofinansowanie można składać elektronicznie w SOW już od 1 marca, a termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2024 roku. Warto podkreślić, że od tego roku osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności również mogą składać wnioski, co zwiększa zakres dostępnego wsparcia.
W module II programu, skierowanego do studentów, kontynuowana będzie pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, obejmującą różne formy edukacji, włączając w to studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie.
Program „Aktywny samorząd” w 2024 roku przynosi więc nowe możliwości, ułatwienia i szanse dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im aktywne uczestnictwo w społeczeństwie i rozwijanie swojego potencjału zawodowego oraz edukacyjnego.
Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2024 roku (doc 284 KB)
Załącznik do uchwały nr 19 Rady Nadzorczej PFRON z 2023 roku (pdf 270 KB))


 

Źródło: PFRON