Aktywny Samorząd 2020 z rekordowym budżetem

Rekordowy budżet na realizację programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku, możliwość wnioskowania o pomoc przez internet, większe dofinansowania na zakup m.in. sprzętów elektronicznych i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym – Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument określający warunki obowiązujące realizatorów programu.
Przyjęty przez Zarząd PFRON dokument „Kierunki działań oraz warunki brzegowe” określa zasady obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 r. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wsparcie w codziennym życiu, wsparcie w nauce

Program składa się z dwóch części, tzw. modułów. Pierwszy dotyczy m.in. pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. To także pomoc w utrzymywaniu aktywności zawodowej. Drugi moduł obejmuje natomiast pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia osobom uczącym się w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej.

Rekordowy budżet

W 2020 r. na program „Aktywny samorząd” przeznaczona jest rekordowa kwota 181,5 mln zł.
W tegorocznej edycji zwiększono m.in. kwoty dofinansowania:

  1. • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk – z kwoty 5 tys. zł do 7 tys. zł
  2. • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku – z 6 tys. zł do 7,5 tys. zł
  3. • zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją słuchu – z 2,5 tys. zł do 4 tys. zł
  4. • zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego – z kwoty 5 tys. zł do 7,5 tys. zł
  5. • kosztów opieki nad osobą zależną – z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą zależną – do kwoty 300 zł
  6. • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł
  7. • w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia (Moduł II programu) dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1 tys. zł do 1,5 tys. zł,
  8. • kosztów opłaty za naukę – czesne (Moduł II programu), z 3 tys. zł za semestr do 4 tys. zł

Zmniejszono także wymagany udział własny przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku – z 30 proc. na 10 proc. ceny brutto oraz przy zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego – z 35 proc. na 25 proc. ceny brutto.

Łatwiej złożysz wniosek o pomoc

W tym roku znacznie ułatwiono osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu – od 1 marca br. wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Pomocny będzie m.in. tutaj kreator ułatwiający aplikowanie o środki, infolinia, a także mobilny asystent osoby niepełnosprawnej.

Ważne terminy!

1 marca br. – Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
31 marca br. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020
31 sierpnia br. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I
10 października br. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021


 

Źródło: MRPiPS