Świadczenie wspierające – nawet 9400 zł? Wszystko zależy od planowanej noweli ustawy o rencie socjalnej


Od 1 stycznia 2024 roku Polacy z niepełnosprawnościammi mogą liczyć na nowo wprowadzone świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością, które będzie miało bezpośredni związek z wysokością renty socjalnej. Jeśli projekt ustawy obywatelskiej zostanie zatwierdzony, a renta socjalna podniesiona, nowe świadczenie wspierające może sięgać nawet 9460 zł miesięcznie.
Obecne wyliczenia sugerują, że najwyższa kwota świadczenia wspierającego będzie wynosić 220% renty socjalnej, co przy proponowanej podwyżce renty socjalnej do 4300 zł brutto oznacza 9460 zł. Wprowadzenie tych zmian ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością, zapewniając im stabilne finansowe bezpieczeństwo.
Zgodnie z nowymi przepisami, podwyższona do poziomu płacy minimalnej renta socjalna będzie przysługiwać osobom, którym w wyniku zbieżności z rentą rodzinną łączna suma obu świadczeń nie będzie przekraczała 300% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Co istotne, nowe świadczenie wspierające nie będzie podlegać kryterium dochodowemu i będzie wolne od egzekucji, co ma zwiększyć dostępność tego wsparcia dla szerokiej grupy osób niepełnosprawnych.
Wysokość świadczenia wspierającego będzie zależna od poziomu potrzeby wsparcia, wyrażonego w liczbie przyznanych punktów w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Obejmuje to 6 poziomów wsparcia, z najwyższym przysługującym na poziomie 220% renty socjalnej, a najniższym na poziomie 40%.
W chwili obecnej renta socjalna wynosi 1588,44 zł, co oznacza, że początkowe kwoty świadczenia wspierającego będą oscylować od około 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Jednakże, jeśli projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej zostanie zatwierdzony, świadczenie wspierające może sięgać nawet 9460 zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z obecnymi stawkami.


 

Źródło: Media