Mazowieckie: Nowy skład Wojewódzkiej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych

Marszałek Adam Struzik powołał dziś członków Wojewódzkiej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych. To organ, którego zadaniem jest zarówno opiniowanie strategicznych dla województwa dokumentów, jak i doradzanie, jakie działania są potrzebne, by wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami.

– Powołaliśmy dziś członków wojewódzkiej rady ds. osób z niepełnosprawnościami, której jednym z zadań jest zgłaszanie sugestii dotyczących środowiska. Zależy nam, by środowisko osób z niepełnosprawnościami mówiło w swoim imieniu, by wskazywało sugestie, na jakie problemy trzeba zwrócić uwagę, ale by też mówiło, jak je rozwiązywać

– mówił dziś Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
Zgodnie z przepisami Wojewódzkie społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych powoływane są przez marszałków województw. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym.

Warunki do pracy i podnoszenia jakości życia

Wśród zadań rady jest m.in. inspirowanie przedsięwzięć integrujących zawodowo i społecznie osoby z niepełnosprawnościami.

– Nasza spółdzielnia i centrum integracji społecznej działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nie tylko zajmujemy się ich wsparciem, organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, ale przede wszystkim dajemy osobom z niepełnosprawnościami pracę, co jest teraz szczególnie ważne z punktu widzenia rynku pracy. To już moja trzecia kadencja rady i mam nadzieję, że rada w nowym składzie wniesie nowe tematy i pozwoli znaleźć nowe rozwiązania różnych problemów

– podkreślił Marek Olszewski, przewodniczący rady, prezes Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność”.
Zadaniem rady jest również opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ocenianie realizacji tych programów oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnościami.

– Mam już całkiem spore doświadczenia życiowe dotyczące osób niewidomych i słabo widzących, bo tym tematem zajmuje się już dobrych kilkanaście lat, a prywatnie w zasadzie osoby niewidome i słabowidzące przewijają się w moim życiu, odkąd się urodziłem. Tym doświadczeniem chcę wesprzeć działania rady, a przede wszystkim tych, którzy chcą zmieniać coś, co dotyczy osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z dysfunkcją wzroku

– powiedział wiceprzewodniczący rady Dariusz Linde z Fundacji Szansa – Jesteśmy razem.

Skład rady

Na Mazowszu Wojewódzką społeczną radę ds. osób niepełnosprawnych tworzą:

  • Marek Olszewski, który został wybrany na przewodniczącego rady. To inicjator powstania i prezes Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność”. Od 2011 r. jest członkiem rady, pełnił wcześniej funkcję wiceprzewodniczącego wojewódzkiej rady oraz przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Ostrołęce. Sam porusza się na wózku, jest wolontariuszem, został nagrodzony medalem Pro Masovia oraz otrzymał tytuł „Dobry Pracodawca 2023”.
  • Dariusz Linde, który został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady, jest na co dzień kierownikiem warszawskiego oddziału Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem. Zajmuje się szkoleniami z zakresu podstawowej i zaawansowanej obsługi komputera i smartfonów przez osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz inne grupy społeczne. Prowadzi warsztaty techniczne. Jest inicjatorem wielu projektów.
  • Joanna Olczak – powołana na sekretarza rady, jest prezesem płockiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jest też kierownikiem warsztatu terapii zajęciowej, organizatorem form wsparcia dla rodziców i opiekunów.
  • Stanisław Firlej – przedstawiciel Fundacji Szkoła Żeglarstwa Tradycyjnego oraz Chorągwi Mazowieckiej ZHP, z wykształcenia prawnik, jest też trenerem umiejętności. Laureat nagrody „Żurawie Powiatu Grodziskiego” i koordynator projektów związanych z aktywizacją osób niepełnosprawnych.
  • Katarzyna Rola-Skorupska – z Caritas Diecezji Siedleckiej, pedagog, politolog, kieruje Zakładem Aktywności Zawodowej w Siedlcach prowadzonym przez Caritas. Dotychczas była sekretarzem Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest Członkiem Rady Zatrudnienia Socjalnego i Członkiem Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego. Wzmacnia pozycję osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.
  • Dagmara Janas – prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM, realizator licznych projektów, prywatnie mama córki z niepełnosprawnościami.
  • Marzena Tazbir-Kowalczyk – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, dyrektor Wydziału ds Osób Niepełnosprawnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, była członkiem rady w poprzedniej kadencji.

Rola biura pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych

Za kontakty z radą i organizację jej posiedzeń odpowiada Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych – Artura Świercza.

– Nowe otwarcie to nowe spojrzenie, nowe perspektywy, a to pozwoli wnieść inspiracje w działania samorządu województwa dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Cenne jest dla nas to, że radę tworzą teraz osoby z tak różnych części województwa. Deklaruję ze swojej strony pełną współpracę

– zaznaczył Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa ds. osób z niepełnosprawnościami.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS