Kujawsko-Pomorskie: Powołano nowy skład Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W ostatni wtorek, 10 października, powołano nowy skład Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Siedmioosobowe gremium ma na celu wspieranie władz regionu w tworzeniu polityki społecznej przez najbliższe cztery lata.
Rada ta jest istotnym głosem doradczym dla województwa i od 2003 roku odgrywa kluczową rolę w tworzeniu segmentów regionalnej polityki społecznej, kierowanej do osób niepełnosprawnych. Marszałek Piotr Całbecki podkreślił jej ważność, podczas gdy nowy skład został powołany do pełnienia tej istotnej funkcji.
Skład nowej Rady to osoby reprezentujące różne instytucje i organizacje związane z osobami niepełnosprawnymi. Oto jej członkowie:

  1. Justyna Przybyłowska – przedstawiciel starostwa powiatowego w Wąbrzeźnie;
  2. Krzysztof Kranz – przedstawiciel prezydenta Bydgoszczy;
  3. Paweł Bednarski – pełnomocnik wojewody ds. osób niepełnosprawnych;
  4. Aleksandra Fajga – przedstawiciel Fundacji Wspierania Rozwoju AiM w Toruniu;
  5. Marta Młynarczyk – przedstawiciel Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu;
  6. Agnieszka Witkowska – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem;
  7. Marek Tuptyński – przedstawiciel Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Brodnicy.

Akt powołania członków Rady został oficjalnie wręczony przez sekretarza województwa, Marka Smoczyka, oraz dyrektora departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, Krystynę Żejmo-Wysocką.
Warto zaznaczyć, że Rada jest powoływana przez marszałka województwa na czteroletnią kadencję i pełni rolę ciała opiniotwórczo-doradczego. Jej główną misją jest inspirowanie działań na rzecz ochrony praw, integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na terenie regionu. Dodatkowo, Rada zajmuje się opiniowaniem dokumentów odnoszących się do tej sfery, które są tworzone przez samorząd województwa.

 


 

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego