Poznaliśmy skład Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 8 października odbyło się spotkanie inauguracyjne Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Powołania do Rady wręczyli minister Marlena Maląg i Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rada opiniuje i doradza

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest  organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Do jej zadań należy w szczególności przedstawianie propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnościami, rozwiązań w zakresie zaspokajania ich potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących poprawy funkcjonowania tego środowiska.
W skład Rady wchodzą zarówno przedstawiciele organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, jak również organizacji pozarządowych.
Udział w Radzie osób z różnymi niepełnosprawnościami służy zapewnieniu tej grupie społecznej realnego wpływu na proces podejmowania decyzji w zakresie polityki i programów ich dotyczących. Pomimo osiągniętego dotychczas postępu w tym zakresie, w dalszym ciągu istnieje potrzeba doskonalenia i lepszego wdrażania przepisów prawnych.

Działając w zespole osiągniemy najwięcej

– Działając w zespole osiągniemy najwięcej, a dziś ten zespół poszerzamy – podkreślił minister Paweł Wdówik. Przypominał już podejmowane działania, takie jak program Dostępność+, opracowaną w tym roku Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 czy przyjmowane rozwiązania legislacyjne.
Główny kierunek wynika z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a służą one budowaniu ich niezależności we wszystkich obszarach życia, w tym dostępie do kultury czy sportu. – Różnorodność Rady pozwoli przyjrzeniu się proponowanym w tym obszarze działaniom z różnych perspektyw – podsumował minister Paweł Wdówik.

Członkowie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Przedstawiciele organów administracji rządowej

 1. Anna Fugielska – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury
 2. Adam Hadław – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii
 3. Marzena Machałek, – przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki
 4. Małgorzata Michalska – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
 5. Robert Woroniecki – przedstawiciel Ministerstwa Finansów

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

 1. Anna Bańkowska
 2. Józef Grzegorz Kurek
 3. Dorota Potejko
 4. Michał Tomczak
 5. Ludwik Węgrzyn

Przedstawiciele organizacji reprezentatywnych i organizacji zawodowych

 1. Grażyna Gaj
 2. Renata Górna
 3. Dariusz Jadczyk
 4. Krzysztof Kosiński
 5. Dominik Moskalik
 6. Jadwiga Smulko
 7. Sylwia Szczepańska
 8. Joanna Torbé
 9. Jan Witkowski

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

 1. Wojciech Biernat
 2. Anna Hejducka
 3. Robert Jagodziński
 4. Andrzej Janowski
 5. Marek Kalbarczyk
 6. Adam Kompowski
 7. Krzysztof Kotyniewicz
 8. Justyna Kucińska
 9. Krzysztof Kurowski
 10. Piotr Kuźniak
 11. Renata Orłowska
 12. Piotr Pawełko
 13. Ewa Pawłowska
 14. Marek Piechuta
 15. Damian Reśkiewicz
 16. Barbara Święch-Bober
 17. Paweł Wójtowicz
 18. ks. Tadeusz Zaleski
 19. Monika Zima-Parjaszewska
 20. Pan Przemysław Żydok

 

Źródło: MRiPS