Sopot: Ruszył nabór do Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Sopot od wielu lat dba o jak najlepszą jakość życia swoich mieszkańców, także tych ze szczególnymi potrzebami. W trosce o osoby z niepełnosprawnościami działa Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Sopocie. Do 29 czerwca trwa nabór członków do Rady na kadencję 2020-2024.
Kandydatów  na członków Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Miasta  Sopotu. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Rady.
Zgłoszenia kandydatów należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Sopotu (ul. T. Kościuszki 25/27) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Społecznej Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych”.
Formularz zgłoszeniowy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Sopot.


 

Źródło: BIP UM Sopot