Mężczyzna z Poznania musi zapłacić 2400 zł. za posługiwanie się kartą parkingową swojej zmarłej żony

Na początku grudnia ubiegłego roku Straż Miejska w Poznaniu otrzymała doniesienie dotyczące nielegalnego korzystania z karty parkingowej należącej do zmarłej osoby. Zgłaszający zauważył, że właściciel określonego pojazdu systematycznie zajmuje miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, jednocześnie posługując się kartą parkingową, której data ważności została poprawiona długopisem. Co więcej, informacja dotyczyła posługiwania się dokumentem osoby, która nie żyje.
W chwili otrzymania zgłoszenia, strażnicy miejscy natychmiast podjęli działania w celu zweryfikowania sytuacji. Pomimo, że poprawki dokonane długopisem nie miały wpływu na ważność karty parkingowej, postanowili zbadać sprawę szczegółowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, karta była ważna aż do marca 2024 roku.
W wyniku przeprowadzonych działań, Straż Miejska zwróciła się do Starostwa Powiatowego z prośbą o udzielenie informacji dotyczących osoby, na którą karta parkingowa została oryginalnie wystawiona. Kolejne działania ujawniły, że właścicielka dokumentu nie żyje, a jej mąż bezprawnie korzystał z tego przywileju.
Mężczyzna, który bezprawnie posługiwał się kartą parkingową zmarłej żony, został ukarany przez strażników mandatami na łączną kwotę 2400 zł. Kara ta ma stanowić naukę i przestrogę dla innych, którzy mogliby być skłonni do podobnych praktyk.


 

Źródło: FB SM w Poznaniu