Premier Sánchez: Hiszpania Wprowadza Termin 'Osoby z Niepełnosprawnością’ Do Konstytucji

W Hiszpanii doszło do istotnej zmiany, która odzwierciedla postęp w myśleniu społecznym. Parlament hiszpański, po długoletnich postulatach ze strony osób z niepełnosprawnościami, postanowił usunąć z konstytucji termin „niepełnosprawny”, zastępując go bardziej akceptowalnym „osoba z niepełnosprawnością”.
W czwartek, parlament po raz trzeci w historii kraju głosował nad zmianą konstytucji, a rezultatem tego było wprowadzenie poprawki do artykułu 49. Nowy język nie tylko eliminuje termin „niepełnosprawny”, ale także dodaje zapis, że „administracje publiczne będą dążyły do polityk gwarantujących pełną autonomię i społeczną integrację osób z niepełnosprawnościami.”
Niezwykłą rzadkością było porozumienie dwóch największych partii, rządzącej Partii Socjalistycznej i konserwatywnej opozycji Partii Ludowej, w kwestii tej zmiany. Nawet mniejsze partie reprezentowane w parlamencie poparły tę inicjatywę, z wyjątkiem skrajnie prawicowej partii Vox. Poprawka została przyjęta przez głosowanie 312 do 32 i teraz musi zostać zatwierdzona przez Senat, zachowując ten sam margines poparcia.
Premier Hiszpanii, Pedro Sánchez, nazwał ten dzień wielkim dniem dla demokracji i przeprosił w imieniu kraju za to, że wprowadzenie zmiany trwało tak długo. Podkreślił, że spłacają moralny dług wobec ponad 4 milionów obywateli z niepełnosprawnościami.
Zmiana terminologii ma również znaczenie społeczne, ponieważ termin „niepełnosprawny” często bywał postrzegany jako pejoratywny, dehumanizujący i redukujący osobę do jej stanu. Nowy termin, „osoby z niepełnosprawnością”, stawia tożsamość jednostki na pierwszym planie, podkreślając, że osoba ma pewien stan, ale nie jest zredukowana do niego.
To trzecia poprawka do hiszpańskiej konstytucji od jej ustanowienia w 1978 roku. Poprzednie dwie zmiany dotyczyły prawa obywateli Unii Europejskiej do kandydowania w wyborach samorządowych oraz dostosowania do zasad UE dotyczących deficytów publicznych w trakcie kryzysu zadłużenia strefy euro.
Niezmiennie ważne było unikanie zmian konstytucyjnych z obawy, że mogą one prowadzić do szerszych przemian w konstytucyjnej monarchii lub wspierać separatystyczne aspiracje regionów, takich jak Katalonia czy Kraj Basków. Mimo powszechnego poparcia dla zmiany w kolejności dziedziczenia tronu, aby umożliwić pierwszeństwo urodzonego dziecka, obecna monarchia pozostaje niezagrożona, a kolejne kroki w tej sprawie pozostają tematem delikatnych dyskusji politycznych.


 

Źródło: Lamoncloa.gob.es