Telefónica i ONCE wspólnie dla dostępności w świecie Metaverse

Telefónica i ONCE postanowiły połączyć siły, aby skupić się na dostępności produktów i usług rozwijanych w obszarze Web3 i Metaverse. W ramach tej współpracy, obie firmy zobowiązały się do eksplorowania nowych ścieżek badań, które Telefónica prowadzi w tym obszarze.
Celem umowy jest uczynienie doświadczeń immersyjnych, zwłaszcza dla osób niewidomych, bardziej dostępnymi w produktach i usługach Telefóniki wykorzystujących zaawansowane technologie. W ramach tej współpracy, planowane są trzy obszary działania.
Pierwszym obszarem jest usprawnienie Movistar Immersive Experience, wirtualnego świata oferującego nowy sposób interakcji z mobilnym światem Movistar. Użytkownicy będą mieli szansę testować różnorodne rozwiązania, dostarczając bezpośrednich opinii, które pozwolą na ciągłe doskonalenie dostępności.
Kolejny obszar koncentruje się na dostępności w doświadczeniach rzeczywistości wirtualnej (VR). Badania będą obejmować doświadczenia użytkowników z wadą wzroku, z myślą o uwzględnieniu ich potrzeb i ograniczeń w korzystaniu z usług i produktów VR. Inkludowanie bardziej dostępnych profili, zastosowanie zasad projektowych dla tworzenia inkludujących doświadczeń oraz organizacja warsztatów dotyczących dostępności będą kluczowymi inicjatywami w tym obszarze.
Trzeci obszar współpracy skupi się na zastosowaniu sztucznej inteligencji (AI) w celu dostarczania bardziej dostępnych doświadczeń. AI zostanie wykorzystana jako wsparcie w zbliżaniu dostępności do doświadczeń immersyjnych, rozwiązując problemy związane z komunikacją, mobilnością i dostępem do informacji dla osób z niepełnosprawnościami.
Ta inicjatywa wpisuje się w działania ONCE Innova, laboratorium innowacji ONCE, które koncentruje się na współpracy i tworzeniu przestrzeni do wymiany pomysłów, promując innowacje inkludujące i rozwijając wiedzę w obszarze nowych technologii.
Yaiza Rubio, Chief Metaverse Officer w Telefónica, podkreśla: „Z obszaru Web3 i Metaverse zawsze rozwijaliśmy produkty i usługi z myślą o ludziach, współpraca z ONCE pozwoli nam dotrzeć także do osób niewidomych”.
Współpraca Telefóniki i ONCE otwiera nowe perspektywy dla tworzenia dostępnych doświadczeń w świecie Metaverse, ukierunkowanych na inkluzję i równość dostępu dla wszystkich użytkowników.


 

Źródło: TELEFÓNICA Pressroom