Wspólnie na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób o szczególnych potrzebach

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w Lublinie odbyła się konferencja poświęcona dostępności w obszarze społecznym i zawodowym. W wydarzeniu uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje rozwiązania prawne i organizacyjne, tworzące warunki dla rozwijania dostępności. Wszystko po to, aby osoby ze szczególnymi potrzebami miały takie same prawo i warunki uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym, jak każdy z nas. Prawo do samodzielności i niezależności”

– powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Program Dostępność Plus, który MFiPR realizuje od ponad czterech lat, to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.
Jednym z priorytetowych działań w programie jest wzmacnianie aktywizacji zawodowej.

„Zależy nam nie tylko na wsparciu przedsiębiorców w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim na kształtowaniu systemowych rozwiązań, przygotowujących takie osoby do samodzielnego, aktywnego życia zawodowego”

– podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Testujemy usługi zatrudnienia wspomaganego. Ta forma zatrudnienia polega na stopniowym wprowadzeniu pracownika z niepełnosprawnością do pracy w asyście profesjonalnej agencji.
Zamierzamy je na większą skalę wdrożyć w najbliższych latach. Dzięki nim zorganizujemy między innymi sieć agencji zatrudnienia wspomaganego oraz sfinansujemy w wysokości 700 mln złotych ich usługi dla co najmniej 18 tys. osób z niepełnosprawnościami.

„Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich dajemy szansę na szybki start osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym. Prawie 53 tys. osób zakończyło udział w projektach z zakresu aktywizacji zawodowej. Co czwarta z nich podjęła pracę po projekcie”

– wskazała wiceminister.
Mamy świadomość potencjału, jakim dla rynku pracy są osoby z niepełnosprawnościami i wagi tego, jaką niezależność daje im praca zawodowa.
Konferencja „Dostępność szansą na inkluzję społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych” została zorganizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.


 

Źródło: MFiPR