Żegnamy Księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego: Duchowny, społecznik i działacz na rzecz osób niepełnosprawnych

Dziś z głębokim smutkiem żegnamy Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, wybitnego polskiego duchownego katolickiego, działacza społecznego i prezesa Fundacji im. Brata Alberta.
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zmarł 9 stycznia 2024 roku w wieku 67 lat, po długotrwałej walce z ciężką chorobą nowotworową, rakiem prostaty.
Urodził się 7 września 1956 roku w Krakowie jako Tadeusz Bohdan Zaleski, używając także pseudonimów „Jacek Partyka”, „Jan Kresowiak” i „Ksiądz Robak”. Jego życie zawsze było silnie związane z posługą duszpasterską, a także zaangażowaniem społecznym.
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski był nie tylko duchownym katolickim obrządków ormiańskiego i łacińskiego, ale także duszpasterzem osób niepełnosprawnych. Od 1979 roku był aktywnym uczestnikiem Ruchu „Wiara i Światło”, wspierając osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny i przyjaciół. Organizował wspólnoty Ruchu w Krakowie i Chrzanowie oraz przez wiele lat pełnił funkcję duszpasterza osób niepełnosprawnych.
Wspólnie z Zofią Tetelowską i Stanisławem Pruszyńskim założył Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach, której był prezesem od 1989 roku. Fundacja ta miała na celu wspieranie różnych działań charytatywnych, zwłaszcza tych związanych z pomocą dla osób potrzebujących.
W ciągu swojego życia Ksiądz Isakowicz-Zaleski pełnił wiele ważnych funkcji społecznych. W latach 1997–2006 był kanonikiem honorowym archidiecezji krakowskiej, a w latach 2002–2022 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Oświatowego w Radwanowicach. To właśnie pod jego kierownictwem prowadzone były Integracyjne Przedszkole i Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach.
Ponadto, w 2009 roku Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski poprowadził program „Potrzebni” na antenie TVP Info, poświęcony problemom osób niepełnosprawnych. W 2021 roku został również członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, co potwierdzało jego zaangażowanie w sprawy społeczne.
Jego działalność charytatywna obejmowała również wsparcie dla ośrodków dla dzieci niewidomych i ich rodzin na Ukrainie, prowadzonych przez Siostry Franciszkanki Służebniczki Krzyża. W ostatnich latach, od lutego 2020, angażował się także w pomoc dla ukraińskich uchodźców przyjeżdżających do Polski.
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski pozostawił trwały ślad w sercach wielu ludzi, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego poświęcenie dla drugiego człowieka, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, zostawi trwałe dziedzictwo. Żegnamy Księdza Tadeusza z szacunkiem i wdzięcznością za Jego życie poświęcone służbie bliźnim.