Łukasz Krasoń nowym Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Łukasz Krasoń, znany trener, mówca motywacyjny, aktywista i działacz społeczny, został nowym Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To wyjątkowe stanowisko powierzono mu w uznaniu jego zaangażowania jako ambasadora osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Krasoń ma za zadanie skupić się na poprawie sytuacji tej grupy społecznej poprzez rozwijanie polityki sprzyjającej ich potrzebom i integracji.
Jego motto, „Polityka powinna być od załatwiania spraw ludzi. Jej zadaniem jest sprawić, aby takie grupy społeczne jak osoby z niepełnosprawnościami czuły się ważne i zaopiekowane,” odzwierciedla jego główne cele na nowym stanowisku. Krasoń zdaje sobie sprawę z wyzwań, przed jakimi stoją osoby z niepełnosprawnościami, i chce działać na rzecz stworzenia skutecznego systemu wsparcia, który będzie chronił ich prawa i zapewniał dostęp do równych szans.
Przed objęciem funkcji Pełnomocnika Rządu, Krasoń zyskał doświadczenie jako specjalista ds. zrównoważonego rozwoju oraz ekspert CSR w różnych korporacjach. Jego zaangażowanie w sprawy społeczne uwidacznia się również poprzez pracę w Instytucie Strategie 2050, gdzie przewodniczy zespołowi skupionemu na środowisku osób z niepełnosprawnościami.
Wspólnie z Instytutem, Krasoń opracował dokument „Pełnoprawni”, prezentujący model myślenia o wsparciu osób z niepełnosprawnościami. To inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz promowanie bardziej zintegrowanego społeczeństwa, gdzie wszyscy obywatele, niezależnie od swojej sytuacji zdrowotnej, mają równe szanse.
Jako ambasador osób z niepełnosprawnościami, Krasoń podkreśla wagę systemu wsparcia dla tej grupy społecznej jako rodzaju „polisy na przyszłość” dla społeczeństwa jako całości. Zauważa, że niepełnosprawność może dotknąć każdego w dowolnym momencie życia, dlatego ważne jest, aby społeczeństwo było gotowe sprostać tym wyzwaniom i zapewnić kompleksowe wsparcie.
„Wierzę, że za rok będziemy w innym już miejscu. Że będziemy pełnoprawnymi obywatelami, których się słucha i którym daje się narzędzia do poprawy jutra. Że Konwencja ONZ dotycząca osób z niepełnosprawnościami będzie realizowana dużo bardziej, a Polska będzie wykorzystywać cały potencjał, jaki się za nią kryje. Wierzę, że będziemy w stanie odpowiedzieć na pytania wielu rodziców – co będzie z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie – i że ta odpowiedź będzie naprawdę czymś budującym” – podkreśla Łukasz Krasoń.
Nowa rola Łukasza Krasonia w rządzie daje nadzieję na bardziej kompleksowe podejście do kwestii niepełnosprawności oraz na stworzenie bardziej inkludującego społeczeństwa, gdzie wszyscy obywatele mają równe prawa i szanse. Jego wizja zakłada nie tylko reakcję na bieżące problemy, ale także budowanie fundamentów dla przyszłego, bardziej zrównoważonego społeczeństwa.


 

Źródło: Niepelnosprawni.gov.pl