Nowelizacja przepisów dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności: Ważność przedłużona do września 2024

W trakcie wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Minister rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Kierownictwo resortu wzięli udział w tym istotnym wydarzeniu, podczas którego zaprezentowano propozycje mające na celu uregulowanie kwestii przedłużenia ważności orzeczeń.
Późnym wieczorem tego samego dnia Sejm jednogłośnie uchwalił projekt ustawy, a teraz to zagadnienie trafi pod obrady Senatu. Propozycje zmian wprowadzają nowe uregulowania mające na celu odpowiedź na trudności związane z kumulacją spraw w zespołach orzekających o niepełnosprawności. Minister Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że obecne zmiany stanowią ważny krok w rozwiązaniu problemów związanych z upływem terminów ważności orzeczeń.
Aktualna sytuacja związana jest z upływem wcześniejszych rozwiązań wprowadzonych w związku z pandemią, co znacząco wpłynęło na osoby oczekujące na wydanie kolejnych orzeczeń po terminowym złożeniu wniosku. Minister wyraziła zadowolenie z pozytywnego wymiaru proponowanych zmian, a także zadeklarowała, że resort rozpocznie prace nad systemowymi regulacjami dotyczącymi procedury uzyskiwania orzeczeń o niepełnosprawności.
Jednym z kluczowych elementów projektu ustawy jest wydłużenie ważności orzeczeń do 30 września 2024 roku. W trakcie rozpatrywania projektu posłowie zgłosili poprawki, które zostały poparte przez ministerstwo. Mają one charakter doprecyzowujący i redakcyjny, mając na celu zapewnienie, aby rozwiązanie dotyczyło jak największej grupy osób narażonych na ryzyko utraty uprawnień z powodu upływu terminu ważności orzeczeń.


 

Źródło: MRPiPS