Można już składać wnioski o świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 roku osoby dorosłe z niepełnosprawnościami w Polsce mogą skorzystać z nowej formy wsparcia – świadczenia wspierającego. To istotna zmiana, która ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz ułatwienie dostępu do niezbędnej pomocy.
Najważniejszym elementem nowego świadczenia jest to, że przyznawane jest na podstawie określonego poziomu potrzeby wsparcia, a nie kryterium dochodowego. To oznacza, że każda osoba z niepełnosprawnością, niezależnie od swojej sytuacji finansowej, ma szansę skorzystać z tego wsparcia.
Procedura uzyskania świadczenia wspierającego składa się z dwóch kroków. W pierwszym należy uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Wniosek w tej sprawie można złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Istnieje możliwość złożenia wniosku elektronicznie za pomocą systemu PIU EMP@TIA lub w formie papierowej.
Drugim krokiem jest złożenie wniosku o świadczenie wspierające do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek ten może być złożony wyłącznie w formie elektronicznej, korzystając z Platformy PUE ZUS, Portalu Emp@tia na stronie empatia.mrpips.gov.pl lub bankowości elektronicznej. Zainteresowane osoby mogą również otrzymać pomoc w siedzibie lub oddziałach ZUS przy zakładaniu profilu na PUE ZUS oraz w wypełnianiu i wysyłaniu wniosku przez Internet.
Świadczenie wspierające będzie wprowadzane etapami od 1 stycznia 2024 r. do końcowego wdrożenia 1 stycznia 2026 r. Osoby z niepełnosprawnościami będą miały prawo do tego świadczenia w zależności od liczby punktów oceny potrzeby wsparcia, przyznanej im na podstawie oceny w trzech etapach wprowadzania świadczenia. Pierwszeństwo otrzymania wsparcia będą miały osoby o najwyższym poziomie potrzeby wsparcia.
Nowe świadczenie wspierające to ważny krok w kierunku poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, eliminując barierę finansową i umożliwiając dostęp do niezbędnej pomocy w zależności od indywidualnych potrzeb.


 

Źródło: MRPiPS