Paweł Wdówik nowym Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Iwona Michałek, Paweł Wdówik oraz Alina Nowak powołani zostali na stanowiska wiceministrów rodziny, pracy i polityki społecznej. Funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych objął Paweł Wdówik, a Pełnomocnika Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej – Iwona Michałek.

Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Absolwent Ośrodka dla Dzieci niewidomych w Laskach oraz wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r. kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UW.
W latach 1993-2003 – wykładowca na Akademii Pedagogiki Specjalnej, w latach 2001-2010 pracował jako redaktor Katolickiego Radia Józef.
Pasjonat amerykańskiej ustawy Americans with Disabilities act; od wielu lat aktywnie działający na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnością w Polsce.
Od 2010 członek komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Prywatnie żonaty, ojciec czwórki dzieci.


 

Źródło: MRPiPS