Łódź na podium! Wręczono nagrody Komisji Europejskiej Access City Award

1 grudnia w Brukseli wręczono nagrody Komisji Europejskiej Access City Award 2024 Łódź zajęła drugie miejsce mając za konkurentów ponad 30 europejskich miast! Jury doceniło wielotorowe i wieloletnie działania Łodzi na rzecz osób z niepełnosprawnością. Obejmują one zarówno realizację dokumentów takich jak obowiązujący w mieście standard dostępności czy strategia rozwoju opierająca się na włączeniu wszystkich mieszkanek i mieszkańców, jak i konkretne działania w przestrzeni.
Pozytywnie oceniono działania rewitalizacyjne w dziedzinie poprawy jakości przestrzeni publicznych, poprawę dostępności do transportu zbiorowego, likwidację barier architektonicznych (np. przejścia podziemnego przy „Centralu”). Dostrzeżono także działania zrealizowane w samym urzędzie miasta, jak instalację totupointów, pętli indukcyjnych, czy wprowadzenie usługi „mobilny urzędnik”, adresowanej do osób niemogących opuszczać domu. Nagrodą dla Łodzi jest 120.000 euro. Pieniądze będą przeznaczone na dalsze działania wsparcia osób niepełnosprawnych.
– Dla nas zapewnienie pełnej dostępności jest równoznaczne z zapewnieniem wszystkim mieszkańcom możliwości funkcjonowania w tej przestrzeni w sposób samodzielny, bez względu na posiadane ograniczenia sprawności, mobilności czy percepcji – powiedziała w czasie gali wręczenia nagród Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi serdecznie dziękując za wyróżnienie.
Access City Award to nagroda przyznawana miastom od 2010 roku za szczególne działania na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i ekonomiczne miast, poprawę dostępności przestrzeni publicznych, zapewnienie osobom z niepełnosprawnością warunków do harmonijnego rozwoju. W pierwszej piątce, poza Łodzią, znalazły się także: Tybinga (Niemcy), Saint-Quentin (Francja), San Cristóbal de La Laguna (Hiszpania) i South Dublin County (Irlandia)


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi