Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, w imieniu Fundacji Misja i Rozwój – MIR oraz wszystkich naszych zaangażowanych pracowników chcemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Dzisiaj, kiedy skupiamy się na świadomości i wsparciu dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, chcemy wyrazić naszą głęboką solidarność i szacunek wobec Was wszystkich. Wasza siła, determinacja i nieustannie pokazywana odwaga są dla nas inspiracją każdego dnia.
Fundacja Misja i Rozwój – MIR od zawsze zobowiązana jest do wspierania osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do pełnej integracji społecznej, równych szans oraz godnego życia. Jesteśmy z Wami na każdym kroku, gotowi świadczyć pomoc, inspirować do osiągania celów i tworzyć razem z Wami otwarte społeczeństwo, w którym każda jednostka jest szanowana i doceniana.
Wszystkim niepełnosprawnym, ich rodzinom, opiekunom oraz wszystkim, którzy angażują się w poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, składamy serdeczne życzenia siły, zdrowia i niekończącej się determinacji. Dziękujemy za Wasze nieustanne wysiłki na rzecz budowania bardziej dostępnej, zrozumiałej i akceptującej społeczności.
Niech Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami będzie okazją do refleksji nad osiągniętymi postępami, do świętowania Waszych sukcesów i do podkreślenia niezbędnej roli różnorodności w naszym społeczeństwie.
Razem możemy osiągnąć więcej. Z głębi serca życzymy Wam pomyślności, spełnienia marzeń oraz nieustającego wsparcia.
Z poważaniem,
Prezes Zarządu Fundacji Misja i Rozwój – MIR wraz z pracownikami