Ruszyła kolejna edycja konkursu Access City Award

Ruszyła kolejna edycja konkursu Access City Award. Do 9 września miasta Unii Europejskiej liczące ponad 50 tys. mieszkańców mogą składać wnioski, w których przedstawią planowane działania i strategie zapewniające osobom niepełnosprawnym równy dostęp do przestrzeni publicznej na zasadzie równości z innymi osobami. Konkurs organizowany jest przez Komisję Europejską i Europejskie Forum Niepełnosprawności ec.europa.eu. Nagroda finansowa przyznawana jest miastu, które w widoczny sposób poprawiło dostępność podstawowych aspektów życia w mieście i ma konkretne plany dalszych ulepszeń.
Europa jest obecnie społeczeństwem miejskim, w którym czterech na pięciu obywateli Unii Europejskiej mieszka w miastach. Unia Europejska promuje równość szans i dostępność dla osób niepełnosprawnych. Nagroda Access City przyznawana jest od 2010 r. przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych jako element europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020.
Konkurs organizowany jest w celu podniesienia świadomości o wyzwaniach z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne oraz propagowania inicjatyw na rzecz dostępności w europejskich miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców. To coroczne wydarzenie ma zwrócić uwagę na to, jak ważne jest, by osoby niepełnosprawne w całej Unii Europejskiej mogły w równej mierze uczestniczyć w życiu miasta. Nagroda przyznawana jest miastu, które wyraźnie poprawiło dostęp do podstawowych aspektów życia miejskiego oraz ma konkretne plany na dalszy rozwój.
W konkursie na 2020 r. Komisja Europejska otrzymała 47 zgłoszeń.  Pierwsza nagroda Access City Award 2020 trafiła do Warszawy. Komisja Europejska doceniła Warszawę za to, że zaangażowała osoby niepełnosprawne, aby wspólnie uczynić miasto bardziej dostosowanym do ich potrzeb. Dzięki tym działaniom udało się w krótkim czasie znacznie podnieść ogólną dostępność miasta.
W tegorocznej edycji Access City Award będzie brana pod uwagę obecna sytuacja globalna. Przyznane zostanie specjalne wyróżnienie „Dostępność usług publicznych w czasach pandemii” w celu nagrodzenia miast za ich wysiłki.
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod adresem:
www.accesscityaward.eu


 

Źródło: funduszedlamazowsza.eu