Fundacja Wielozmysły zakończyła piątą edycję „Wielozmysłowych Wycieczek Kulturalnych”

Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły zakończyła piątą edycję swojego projektu, „Wielozmysłowe Wycieczki Kulturalne”. Ten artystyczny program, skierowany do osób z niepełnosprawnością wzroku, co roku dostarcza niezapomnianych doświadczeń sensorycznych.
Jak co roku, zespół Fundacji wraz z objazdowym warsztatem sztuki odwiedził lokalne koła Polskiego Związku Niewidomych. Tematem tegorocznej edycji było „Przenikanie”, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi dziełami polskich artystów, gdzie sztuka przenikała się z naturą, a nauka z codziennością.
Kolejnym kluczowym etapem projektu było zwiedzanie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, gdzie uczestnicy wspólnie poznawali wybrane rzeźby i instalacje artystyczne. To doświadczenie nie tylko rozwijało zmysł artystyczny, ale również integrowało grupę poprzez wspólne odkrywanie sztuki.
Zwieńczeniem tegorocznej edycji jest słuchowisko pt. „Jakie drzewo poznałeś?”, które powstało podczas wielozmysłowych warsztatów. To nie tylko rezultat artystycznego wysiłku, ale także świadectwo, że sztuka może być dostępna dla wszystkich zmysłów.
Projekt „Wielozmysłowe Wycieczki Kulturalne — edycja V” nie byłby możliwy bez wsparcia Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje, edycja 2023. Dzięki ich finansowemu wsparciu, Fundacja mogła kontynuować swoją misję integrowania osób z niepełnosprawnościami poprzez sztukę.
Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły istnieje od 2018 roku i od tego czasu konsekwentnie dąży do tego, aby kultura stała się wrażliwa i otwarta na różnorodne potrzeby. Ich obecne działania, skierowane głównie do osób niewidomych i słabowidzących, tworzą przestrzeń umożliwiającą samodzielne poznawanie sztuki.


 

Źródło: materiały nadesłane