Mundurowi z 32 jednostek śląskiej policji szkolili się z zasad komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach

21 listopada w siedzibie śląskiej Policji odbyło się szkolenie „Dostępność informacyjno-komunikacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami w śląskim garnizonie Policji”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele z 32 jednostek garnizonu śląskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Szkolenie zorganizował Wydział Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
W ramach szkolenia „Dostępność informacyjno-komunikacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami w śląskim garnizonie Policji” policjanci poszerzali wiedzę w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, właściwej komunikacji oraz prawa osób ze szczególnymi potrzebami.
Wydarzenie było podzielone na 3 części. Każdą z nich prowadził prelegent, który dzielił się ze słuchaczami wiedzą ekspercką.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Ewelina Piszczek – Prezes i zawodniczka Integracyjnego Klubu Sportowego Jeźdźcy Mikołów. Prelegentka omówiła historię klubu ,,Jeźdźcy” i osiągnięcia jego zawodników; treningi i turnieje, w których biorą udział; dyscyplinę rugby na wózkach; funkcjonowanie osób z dysfunkcjami ruchu w naszej społeczności; problemy oraz bariery występujące podczas poruszania się na wózkach w miejskiej przestrzeni oraz w budynkach użyteczności publicznej, a także aspekty komunikacji z osobami posiadającymi dysfunkcje ruchu oraz sposoby udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku w różnych sytuacjach.
Następnie uczestnicy szkolenia wysłuchali Pana Janusza Piekarskiego – Prezesa Zarządu Warsztatów Sportowych Stella dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, który omówił sposoby komunikacji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z różnymi zaburzeniami; własny system komunikacji, który wypracował ze swoimi podopiecznymi; różne rodzaje komunikatów oraz oddziaływanie szumów wewnętrznych oraz zewnętrznych na komunikację.
Jako ostatni wystąpił Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka. Mł. insp. Krzysztof Kazek omówił aspekty komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami podczas czynności przeprowadzanych przez policję, a także prawa tych osób podczas zgłaszania interwencji.


 

Źródło: Policja Śląska