Uczniowie zaprojektowali rozwiązania ułatwiające transport indywidualny osób o szczególnych potrzebach

Autor: Paulina Arciszewska-Siek


 

W ramach konkursu pod honorowym patronatem Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej uczniowie szkół średnich z całej Polski przygotowali i przedstawili własne koncepcje i projekty ułatwiające korzystanie ze środków transportu indywidualnego osobom o szczególnych potrzebach.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 10 stycznia 2023 r. w Klubie WAT.


 

Ten materiał czytasz dzięki uprzejmości Wojskowej Akademii Technicznej.


 

Rozwiązania przedstawione przez młodzież mają służyć poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i chorych, korzystających ze środków transportu i mobilności indywidualnej.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem dr. hab. inż. Jerzego Jackowskiego, prof. WAT przyznała trzy nagrody. Pierwsze miejsce zdobyła Karolina Anna Sammel, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie, za pracę „Podnoszenie bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów przez osoby przewlekle chore, ze szczególnym uwzględnieniem diabetyków”, wykonaną pod kierunkiem naukowym Anny Białożyt.
Drugą nagrodę otrzymał projekt zespołowy „Pojazd elektryczny wspomagający poruszanie się osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i/lub intelektualnymi”. Pracę pod opieką naukową Mariusza Pawlaka wykonali Stanisław Ciesielski, Kamil Koniak, Krzysztof Buczkowski i Szymon Przywara z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych, Technikum nr 4 im. Ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu.
Trzecie miejsce zajęli Oliwia Wlaźlak i Denis Makarski z Technikum nr 13 w Radzionkowie za „Aplikację mobilną – Disabler Drive”. Opiekę naukową nad projektem sprawowała Karolina Bąk.
Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach”, realizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutem Transportu Samochodowego.
Jak zauważył Rektor-Komendant WAT jednym z zadań Centrum jest propagowanie idei projektowania uniwersalnego w transporcie i mobilności wśród przyszłej kadry technicznej i inżynierskiej, a także wyczulenie i zwrócenie uwagi, m.in. młodemu pokoleniu konstruktorów, na kwestie związane z dostępnością do transportu i mobilności dla różnych grup osób, odpowiadające ich szczególnym potrzebom.

„Tym działaniem wpisujemy się do grona czterech ośrodków akademickich w Polsce, które tworząc Centra wiedzy o dostępności nie tylko dostrzegają problemy związane z wykluczeniami społecznymi, ale też aktywnie im przeciwdziałają. Miło mi gościć w Akademii młodzież dostrzegającą potrzeby innych, często słabszych”

– wyjaśnił gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.
Przewodniczący komisji konkursowej zwrócił uwagę na kreatywność i wysoki poziom merytoryczny nagrodzonych prac.

„Państwa projekty cechuje niezwykła dojrzałość, interesujące, inteligentne rozwiązania, wrażliwość i empatia na potrzeby osób, do których projekty są skierowane. Konkurs odniósł sukces, wzbudzając wśród młodzieży zainteresowanie tak ważnym aspektem życia osób, będących w trudniejszej sytuacji. Mam nadzieję, że przyczyni się też do upowszechnienia idei projektowania uniwersalnego, najpierw na zajęciach pozalekcyjnych, a z czasem zostanie włączony do podstaw programowych szkół. Dla nas jest zachętą do organizowania kolejnych edycji konkursu”

– dodał dr hab. inż. Jerzy Jackowski, kierownik projektu Centrum Wiedzy o Dostępności.
O empatii wyrażonej w konkursowych projektach mówiła także opiekunka merytoryczna Centrum Wiedzy o Dostępności ze strony Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dr hab. Monika Mynarska, prof. UKSW.

„Psychologom szczególnie leży na sercu uwrażliwianie na potrzeby ludzi, którzy są w innej sytuacji niż my. I to właśnie bariery, jakie stoją na drodze osób przewlekle chorych, starszych czy z niepełnosprawnościami miały zainspirować młodzież do wzięcia udziału w konkursie. Jako psychologowie z wielkim zadowoleniem ocenialiśmy sposób, w jaki udało się Państwu odpowiedzieć na zadania, obawy i zagrożenia związane z aspektem przemieszczania się osób o szczególnych potrzebach”

– tłumaczyła psycholog Monika Mynarska.
Nagrody laureatom wręczył Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. W uroczystości wzięli udział także prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Monika Szyłkowska, prof. WAT, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT oraz koordynatorka projektu Centrum Wiedzy o Dostępności z Instytutu Transportu Samochodowego dr Beata Stasiak-Cieślak.
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Opiekunowie naukowi prac będą mogli skorzystać ze szkoleń specjalistycznych w Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytucie Transportu Samochodowego.
Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach zainaugurowało swoją działalność 28 stycznia 2022 r. Zadaniem Centrum jest upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego produktów w branży motoryzacyjnej, dzięki czemu użytkowanie ich będzie możliwe w szerokim zakresie, przez wszystkich użytkowników. Innowacyjne rozwiązania przyczynią się do zwiększenia mobilności i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób, które wymagają szczególnych potrzeb w przemieszczaniu się.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności w Wojskowej Akademii Technicznej, w polskich uczelniach rozwijane są trzy centra w obszarach: architektura, urbanistyka i budownictwo (Politechnika Krakowska), cyfryzacja i komunikacja (Uniwersytet Szczeciński) oraz design i przedmioty codziennego użytku (Politechnika Opolska).


 

Źródło: www.wojsko-polskie.pl